Waar ben je naar op zoek?

Twentse boer zorgt goed voor bodem

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws4-10-2019

Binnen het project Mineral Valley Twente zet ForFarmers zich samen met andere partners in voor een optimale bodemgezondheid en het sluiten van de mineralenkringloop in de regio Twente. Doel is om de gezondheid van de bodem te optimaliseren en om te komen tot circulaire landbouw.

Rapport verloop bodemvruchtbaarheid in Twentse landbouwbodems

Om te achterhalen hoe het nu is gesteld met de bodem in Twente hebben ForFarmers en Eurofins Agro de afgelopen jaren gezamenlijk onderzoek verricht. Vrijdag 4 oktober hebben zij het onderzoeksrapport gepresenteerd. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de bodem in de periode 2007 t/m 2018 zeker niet achteruit is gegaan, en op bepaalde onderdelen zelfs is verbeterd.

Eurofins Agro heeft bodemdata geanalyseerd op negen verschillende parameters die allen een indicatie zijn voor de bodemvruchtbaarheid. De analyse van 60.000 bodemanalyses over een periode van 2007 t/m 2018 laten een lichte verbetering van de bodemvruchtbaarheid zien, waaronder voor zuurtegraad, organische stofgehalte en stikstofvoorraad. 

Afbeelding: 191004_Twentse boer zorgt goed voor bodem_webpagina

Betere bodemvruchtbaarheid

Volgens Johan Temmink, Specialist mest en mineralen van ForFarmers en één van de initiators van het onderzoek, is het belangrijk om vast te stellen dat het niet zo slecht gesteld is met de bodem dan alom wordt geroepen. “Sterker nog, er zit verbetering in de bodemvruchtbaarheid en dat betekent dat boeren goed voor hun grond zorgen.” Temmink beseft ook wel dat er variatie zit tussen bodems en hun bodemvruchtbaarheid. “Maar dat biedt ook de gelegenheid om samen te werken aan verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Zo kunnen we de totale bodemvruchtbaarheid verder verbeteren.”

Volgens Temmink geeft dit rapport de veehouders een uitgangspositie. Nu kan een individuele veehouder zien waar hij staat ten opzichte van de rest van de boeren in de directe omgeving. Voor verbetering is dan ook een streekgerichte aanpak nodig. Temmink vindt dat elke regio een eigen rapport zou moeten krijgen. Zo geven de zandgronden in Noord-Brabant waarschijnlijk een andere uitgangsituatie dan in Twente. Daarom moeten veehouders zich kunnen spiegelen aan de resultaten en gemiddelden uit hun eigen gebied.