Waar ben je naar op zoek?

Zonnebloemen in Lochem voor boer, bij en burger

14-8-2018

Ruim 4 kilometer aan zonnebloemenranden staat er deze zomer op maispercelen in de gemeente Lochem. Het project is een initiatief van enkele boeren in de omgeving en wordt ondersteund door de gemeente, plaatselijke loonwerkers, bijenhouders en ForFarmers. 

De 2 meter brede bloemenranden zijn dit voorjaar bij 10 boeren bij wijze van proef ingezaaid, tegelijk met de mais (waarvoor ForFarmers het zaad leverde). Ze worden in het najaar ook meegehakseld met de maisoogst. Dankzij het goede weer hebben zowel de mais als de zonnebloemen zich heel goed ontwikkeld. De gele zonnebloemen zorgen voor een fraaie afwisseling in het landschap en een prettige leefomgeving voor bijen en andere insecten.

Afbeelding: zonnebloemen en mais

Het belang van insecten

Insecten zijn cruciaal voor ons ecosysteem: ze spelen een belangrijke rol bij bestuiving, nutriëntenkringloop, plaagbestrijding en dienen ook als voedsel voor vogels en vleermuizen. Insecten raken echter steeds vaker in de verdrukking door de moderne, efficiënte landbouwmethoden. Want naast innovatie, kwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn, is efficiëntie een belangrijke voorwaarde om ook in de toekomst voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking te kunnen produceren. De agrarische sector in Nederland blinkt op al deze aspecten uit. Maar een efficiënte aanpak kan leiden tot een monotoon landschap van gras en maisvelden waarin insecten slecht gedijen. Met dit project is naar een oplossing gezocht, waar zowel de boer, de bij als de burger van profiteren.