Waar ben je naar op zoek?

Innovatie

Innovatie

ForFarmers levert duurzaam voer en advies wat resulteert in een gezondere veestapel, grotere efficiëntie en daardoor een beter rendement op het boerenerf. Hierbij zijn verbeteringen in duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijk. Het belang dat ForFarmers hieraan hecht, uit zich onder andere in de gemiddeld meer dan 40-50 onderzoeksprojecten die we per jaar uitvoeren. Daarnaast gebruiken we ons uitgebreide netwerk, waartoe veel van Europa's leidende onderzoeksinstituten en universiteiten behoren, om bij te dragen aan zowel onderzoek als de totstandkoming van producten en diensten voor boeren. 

Bij ForFarmers werken per diersector voerdeskundigen en innovatiemanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderzoeks- en innovatieprogramma van ForFarmers om te komen tot nieuwe voeders en voor de technische prestatie van de voerproducten die we leveren. 

Al het voer van ForFarmers is samengesteld met behulp van een zelf ontwikkeld voerwaarderingssysteem. Dit systeem bepaalt de geschiktheid (verteerbaarheid) van elke grondstof voor elke diersoort. Het houdt ook rekening met onder meer de leeftijd van het dier. Het geproduceerde voer heeft de juiste nutritionele waarde voor een goede groei en gezondheid van het dier. Omdat genetica, gezondheid en managementsystemen voortdurend veranderen, verandert ons voerwaarderingssysteem mee.

Daarnaast werkt ForFarmers nauw samen met strategische partners, zoals Nutreco, waarmee gezamenlijke innovatieprojecten worden ondernomen.

Lees meer over innovatie op de website van ForFarmers Group

Afbeelding: Natasja Peperkamp_in-line