Waar ben je naar op zoek?

Visie, missie en strategie

Onze visie en missie

De samenleving van de toekomst vraagt om betaalbaar en duurzaam voedsel. Wij leveren hier een essentiële bijdrage aan, want onze boeren en de veehouderij maken de voedselkringloop rond. En wij zetten ons dagelijks in om hier het verschil te maken voor een verantwoorde toekomst.

Al meer dan 125 jaar werken wij met trots voor en met boeren, we staan zij aan zij. Met kennis, ervaring en gezond boerenverstand geven we steeds invulling aan veranderingen die op ons pad komen. Ook nu kijken we met een frisse blik naar wat nodig is voor een verantwoorde toekomst voor boerenbedrijven en de agrarische sector als geheel.

Onze missie - For the Future of Farming – is om die reden relevanter dan ooit: wij werken zij aan zij met veehouders zodat zij succesvol op een duurzame wijze gezonde en betaalbare voeding kunnen produceren. 

Onze strategie

In het licht van For the Future of Farming werken we continu aan kennisontwikkeling en innovatie. Dit doen we waar mogelijk lokaal, dicht bij de klant. Om dit te realiseren, hebben we vijf strategische principes bepaald voor onze strategie. Lees meer over onze strategie 2025.

Onze kernwaarden

Passionate | Responsible | Open-minded | United | Deliver

Onze kernwaarden geven richting aan het handelen van ForFarmers. Ze maken duidelijk waar ForFarmers voor staat en zijn het kompas voor alles wat we doen. Ze zijn de kern van onze bedrijfscultuur.