Waar ben je naar op zoek?

Voer, advies en hulpmiddelen

Boerenbedrijven in Europa groeien in omvang en hebben te maken met toenemende aandacht voor duurzame productie, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Hierdoor verandert hun behoefte aan voeroplossingen en ondersteuning op het boerenerf. Om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen, biedt ForFarmers geïntegreerde oplossingen bestaande uit (voer)producten, bijbehorend advies en hulpmiddelen om de bedrijfsdoelen van de klanten vast te stellen en hun resultaten te monitoren.

Voer, advies en hulpmiddelen

ForFarmers is van oudsher sterk in het ontwikkelen en produceren van mengvoer en aanvullende voeders voor veehouders. De kernactiviteiten zijn de productie en de logistiek van voer en het leveren van innovatieve oplossingen, bestaande uit (voer)producten, advies en hulpmiddelen. 

Het productaanbod van ForFarmers varieert van mengvoer, jongdiervoeders en speciaalvoer tot vloeibare co-producten, losse grondstoffen, zaaizaden (gras en mais) en meststoffen. Ons advies richt zich op alle voor de klant relevante aspecten van diervoeding, dierhouderij en bedrijfsontwikkeling. De hulpmiddelen omvatten programma’s, producten en diensten waarmee agrarische ondernemers doelen kunnen stellen en resultaten kunnen monitoren en vergelijken.

Met deze aanpak stemmen we onze producten en advisering gedurende de hele productiecyclus op het boerenbedrijf op elkaar af. We leveren een totaaloplossing, passend bij de doelstellingen, voersysteem en bedrijfssituatie van de klant. Met als resultaat: een beter rendement, een gezonde veestapel en arbeidsgemak! 
 

Infographic For the Future of Farming