Waar ben je naar op zoek?

Agroscoopcijfers 2021: ForFarmers-klanten hebben mooie resultaten

Wist u dat... Wist u dat...29-4-2022
Afbeelding: Agroscoop 2021_intro (360x270)

De Agroscoop jaarresultaten 2021 van ForFarmers geitenklanten zijn bekend en we zijn trots op het resultaat. De resultaten zijn gerealiseerd door 70 bedrijven die klant zijn bij ForFarmers. Het gaat alleen om bedrijven die het afgelopen jaar minimaal tien maanden van ForFarmers hebben gevoerd en toestemming hebben gegeven om data te delen. Dit geeft dus een hoge referentie en maakt de resultaten betrouwbaar, één bedrijf meer of minder heeft weinig effect op het gemiddelde.

De voordelen van investeringen

We waren erg benieuwd naar de resultaten van 2021, omdat dit een moeizaam jaar was, het leek op veel bedrijven niet vanzelf te gaan. Wanneer we de cijfers bekijken, zien we dat de gemiddelde melkproductie per geit wel iets is afgenomen, maar veel minder dan we in onze beleving verwacht hadden. Het koudere klimaat van 2021 is aanleiding voor de lagere melkproductie. Toch zijn veel geitenhouders in staat geweest om hier tijdig op in te spelen. Op veel bedrijven zijn in het verleden investeringen gedaan in dakisolatie, klimaatbeheersing, automatisering etc. De voordelen hiervan komen steeds vaker tot uiting.

Zoals gezegd, de melkproductie per geit is wat afgenomen, en is nu 1.197 kg. Een daling van slechts 23 kg. Doordat het vetpercentage steeg met 0,06% en het eiwitpercentage toenam met 0,02%, is de kg vet en eiwit per geit nagenoeg gelijk gebleven op 90 kg (-0,6 kg per geit).

Het verschil met 2020 is niet heel groot

Als we de gemiddelde jaarresultaten 2021 uit Agroscoop bekijken (zie afbeelding), concluderen we dat de 70 deelnemende geitenbedrijven het prima hebben gedaan, zeker gezien het moeizame jaar waarbij het op veel bedrijven niet vanzelf leek te gaan. De voerkosten zijn flink gestegen en het koudere klimaat van 2021 zorgde gemiddeld voor een lagere melkproductie. Maar het verschil met 2020 is niet heel groot. De 20% beste bedrijven realiseerden gemiddeld 1.389 kg melk en een voerwinst van €683 per geit. Daar kunnen ze gezien de omstandigheden trots op zijn!

 

Afbeelding: Resultaten Agroscoop 2021

Steeds lager mengvoerverbruik per 100 kg meetmelk

Eén kengetal lichten we er even uit, omdat deze extra aandacht verdient. Het gaat om het mengvoerverbruik per 100 kg meetmelk. In 2015 was deze nog 63 kg per 100 kg meetmelk, in 2021 gebruikten onze bedrijven 56 kg mengvoer per 100 kg meetmelk (zie grafiek). Zeker in deze tijd waarin de grondstofprijzen ongekend hoog zijn, is het fijn om te zien dat de ondernemers toekunnen met minder krachtvoer. ForFarmers begeleidt de geitenhouders hierbij door in te zetten op een hoge ruwvoerkwaliteit. Geiten die goed ruwvoer vreten, weten dit gemakkelijk om te zetten in liters melk. En melk is nog steeds de omzetdrager van het geitenbedrijf. Door samen met onze klanten goed te focussen op ruwvoerkwaliteit en het ruwvoer ook nauwkeurig in te passen in de rantsoenen, zien we deze verlaging van het mengvoerverbruik. Samen met de teeltspecialisten ruwvoer zetten we in op een consequente meerjarige aanpak om de ruwvoerkwaliteit te verbeteren. Dit levert voordeel voor de klant, want hoe meer melk uit ruwvoer, hoe efficiënter het bedrijf. Meer over deze gecombineerde aanpak leest u hier. 

Afbeelding: Kg mengvoer per 100 kg meetmelk 2021

Hoger aandeel melk uit ruwvoer

Niet alleen het mengvoerverbruik per 100 kg meetmelk is de laatste jaren afgenomen, ook het verbruik van krachtvoer én krachtvoerachtigen. Daarin zijn ook de losse bijproducten zoals bierbostel, perspulp, TGC en andere enkelvoudige grondstoffen meegenomen. Dit kengetal is gedaald van 68 kg in 2015 naar 63 kg per 100 kg meetmelk (zie grafiek). Dit is natuurlijk voordeliger voor de voerkosten, dus voor het financiële resultaat bij de geitenhouder. Een afname van mengvoer/krachtvoerachtigen kan alleen wanneer de geitenhouder de ruwvoerkwaliteit optimaliseert en het rantsoen voldoende uitbalanceert met de best passende krachtvoeders erbij. ForFarmers stuurt al jaren op ruwvoer als belangrijk onderdeel van het totale geitenrantsoen. Met onze ruwvoeraanpak TERRA+ begeleiden we geitenhouders planmatig, doelgericht en op een praktische manier naar een hogere ruwvoeropbrengst, een betere ruwvoerkwaliteit én een hoger aandeel melk uit ruwvoer.

Afbeelding: Kg krachtvoer en krachtvoerachtigen per 100 kg meetmelk 2021

Meerwaarde van een kuiltoevoegmiddel zoals SiloSolve FC

Een van de grote veranderingen die we de laatste jaren steeds meer zien is het gebruik van een kuiltoevoegmiddel, zoals SiloSolve FC. Hierdoor stabiliseert de kuil eerder en treedt minder drogestofverlies op. Ook de broeigevoeligheid is hierbij lager en door een toename van melkzuur in de kuil, is de smakelijkheid van de graskuil ook nog eens beter. Dit geeft een beter behoud van energie en eiwit in het product en een hogere drogestofopname bij de melkgeiten. Bovendien heeft een kuiltoevoegmiddel meerwaarde, omdat het de gevoeligheid van listeria in de kuilen verlaagt.

Optimaal resultaat op het geitenbedrijf

Alles bij elkaar genomen, zien we dat de voerwinst per geit is afgenomen met €19. We hadden meer verwacht gezien de hogere voerkosten, maar vanwege de hogere melkprijs in combinatie met de genoemde technische prestaties is de afname van de voerwinst beperkt. Ook zijn er dit jaar minder startende bedrijven, dus minder jonge geiten die normaalgesproken zorgen voor een hogere melkproductie dan oudere koppels geiten. Kortom, wij zijn erg trots op onze geitenhouders en hun prestaties van afgelopen seizoen.

We zijn inmiddels een eindje op weg in 2022 en zien dat deze lijn wordt doorgetrokken. Onze Duurmelkcampagne werpt hopelijk ook haar vruchten af. We zijn dan ook erg benieuwd hoe de cijfers van 2022 zullen zijn.

We noemen tenslotte nog even ons hulpmiddel Capri Productiescan. Hiermee krijgt een geitenhouder eenvoudig inzichtelijk wat het verdienpotentieel van zijn melkgeiten is en op welk vlak in de bedrijfsvoering de meeste winst te behalen is. Meer weten? Neem dan contact met ons op!