Waar ben je naar op zoek?

Agroscoopcijfers 2022: Lagere voerwinst vanwege hogere kosten

Wist u dat... Wist u dat...11-4-2023
Afbeelding: Agroscoopboekje 2022

2022 was een bewogen jaar. De prijzen van energie, grondstoffen, arbeid en privé gingen als een komeet omhoog. De melkprijs zat op een acceptabel niveau, maar ging in het begin van 2022 helaas niet voldoende met de andere prijsstijgingen mee omhoog. Hierdoor bleef er veel minder marge onderaan de streep over. Mede daarom heeft het ForFarmers Capri-team in januari van dit jaar het Webinar “Krap bij Kas” georganiseerd. We waren dan ook erg benieuwd naar de technische en economische prestaties over 2022 van onze 71 klanten die met Agroscoop meedoen.

Een blik op de cijfers

Uit de cijfers (zie tabel) blijkt dat de melkprijs over geheel 2022 toch zo’n 2,5 cent per kg melk hoger uitkomt. De totale voerkosten namen echter met 5,2 cent toe. Ook de melkproductie per geit is iets gestegen tot 1.207 kg, een plus van 10 kg per geit. Het vetpercentage nam iets af en het eiwitpercentage bleef gelijk. Dat resulteerde in een kleine afname van slechts 0,1 kg vet en eiwit per geit. Nog steeds een mooie 89,4 kg vet en eiwit per geit per jaar! De voerwinst per geit is met €39 afgenomen tot €518.

 

Afbeelding: Resultaten Agroscoop 2022

Goede ruwvoerkwaliteit

Een aantal bedrijven heeft een aanpassingen gedaan in het aandeel krachtvoer en krachtvoerachtigen (KV+KVA) in het rantsoen. Een dergelijke aanpassing met behoud van productie kan alleen als de ruwvoerkwaliteit voldoende hoog is. Na analyse (zie onderstaande grafiek) blijkt dat de bedrijven die minder kg krachtvoer en krachtvoerachtigen per geit hebben gevoerd ook een lagere voerwinst per geit hebben gerealiseerd dan bedrijven die deze voercomponenten gelijk hebben gehouden of hebben verhoogd. Ondanks de hoge grondstofprijzen voor voer was het dus nog steeds zinvol om krachtvoeders in te zetten, zodat de melkproductie op niveau blijft.

Afbeelding: krachtvoer en voerwinst

Ruwvoeraanpak van ForFarmers

ForFarmers stuurt al jaren op ruwvoer als belangrijk onderdeel van het totale geitenrantsoen. Met onze ruwvoeraanpak TERRA+ begeleiden we geitenhouders planmatig, doelgericht en op een praktische manier naar een hogere ruwvoeropbrengst, een betere ruwvoerkwaliteit én een hoger aandeel melk uit ruwvoer. Dit levert voordeel voor de klant, want hoe meer melk uit ruwvoer, hoe efficiënter het bedrijf. Samen met de teeltspecialisten ruwvoer zetten we in op een consequente meerjarige aanpak om de ruwvoerkwaliteit te verbeteren. Meer over deze gecombineerde aanpak leest u hier. 

Hard melken geeft hoogste voerwinst

We zien dat er een sterk verband is tussen veel kg vet en eiwit melken en de voerwinst. Ondanks de hogere grondstofprijzen blijkt maar weer dat hard melken de hoogste voerwinst opleverde. Uiteraard geldt hiervoor altijd dat het rantsoen veilig en in balans moet zijn.

Afbeelding: Voerwinst vs melk_tekstvak in grafiek

Optimaal resultaat op het geitenbedrijf

De deelnemende geitenhouders kunnen vanwege de moeilijke omstandigheden van 2022 zeker trots zijn! Gemiddeld genomen waren ze in staat om technisch een mooie prestatie neer te zetten.

We noemen tenslotte nog even ons hulpmiddel Capri Productiescan. Hiermee krijgt een geitenhouder eenvoudig inzichtelijk wat het verdienpotentieel van zijn melkgeiten is en op welk vlak in de bedrijfsvoering de meeste winst te behalen is. Meer weten? Neem dan contact met ons op!