Waar ben je naar op zoek?

Agroscoopcijfers 2023: voerwinst 21% hoger ten opzichte van 2022

Sector Nieuws Sector Nieuws23-4-2024

De deelnemende geitenhouders aan Agroscoop van ForFarmers hebben een technisch goed jaar gedraaid. Ondanks de moeizame klimaatomstandigheden hebben de 71 Agroscoop-deelnemers gemiddeld 1.238 kg melk per geit geleverd met 92,5 kg vet en eiwit. In 2022 was dit 1.207 kg melk met 89,4 kg vet en eiwit.

Geitenstaarten op een rij

Flinke stijging voerwinst

Het krachtvoerverbruik per 100 kg meetmelk bleef daarbij gelijk. Doordat het voer goedkoper was en de melkopbrengst hoger, resulteerde dat per saldo in een voerwinst van € 627 per geit. Dit is een stijging van € 109, oftewel 21%, ten opzichte van 2022. 

Als we kijken naar de 20% beste bedrijven op basis van voerwinst, zien we dat deze bedrijven het nóg beter hebben gedaan. Zij realiseerden een voerwinsttoename van gemiddeld € 134 per geit. Deze veertien bedrijven wisten 1462 kg melk te produceren met 111 kg vet en eiwit. Een zeer goede prestatie.

Resultaten Agroscoop 2023 Geiten

In bovenstaande tabel staan de resultaten van de 71 Agroscoop-geitenhouders vermeld. Daarbij is gerekend met gewogen gemiddelden. Dit houdt in dat bedrijven die meer melk afleveren een groter aandeel in het gemiddelde hebben dan kleinere ondernemingen.

Van krachtvoerrijk naar ruwvoerrijk

Als we het verleden erbij pakken, dan zien we dat de melkgeitensector enorme sprongen heeft gemaakt. De sector is in staat gebleken verdere veranderingen door te voeren die de prestaties op de bedrijven verbeteren. 

Op het gebied van voeding is er ook veel veranderd in vergelijking met pakweg vijftien jaar geleden. Tot 2011 werd op melkgeitenbedrijven vaak gebruik gemaakt van het ‘stro-brok’-rantsoen. Met dit krachtvoerrijkere rantsoen (> 65 kg per 100 kg melk) realiseerden geitenhouders hogere voerwinsten ten opzichte van de bedrijven die ruwvoerrijker (< 65 kg per 100 kg melk) voerden (zie grafiek 1). Redenen voor deze hogere voerwinsten waren dat veel bedrijven weinig eigen grond hadden en hoge technische prestaties met stro en brok in het rantsoen realiseerden.

Afbeelding: Voerwinst per systeem Geiten
Grafiek 1: Geitenhouderijen met een ruwvoerrijk rantsoen realiseren hogere voerwinsten.

Omslag door betere teelt

Na 2011 veranderde dat. Meer eigen ruwvoerteelt, betere kennis en ervaring van die ruwvoerteelt en de werking daarvan  in de geit maken dat dat de geitenhouders met een ruwvoerrijker rantsoen hogere voerwinsten gingen realiseren. Ook nam de melkproductie per geit toe en steeg het gebruik van bijproducten en enkelvoudige grondstoffen. Dat alles resulteert in een afname van het mengvoerverbruik van zo’n 10 kg per 100 kg melk vanaf 2015 (zie grafiek 2). 
Maar we zijn er nog niet. De spreiding tussen de bedrijven is groot. Dit geeft aan dat er nog ruimte voor verbetering is.

Afbeelding: Kg mengvoer per 100 kg meetmelk Geiten
Grafiek 2: Sinds 2015 is er een afname van het mengvoerverbruik per 100 kg meetmelk.
Afbeelding: Voerkosten en melkprijsverloop Geiten
Het verloop van voerkosten en melkprijs door de jaren heen.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar meer resultaten van uit Agroscoop? Download dan hier de resultaten van onze geitenklanten in 2023.