Waar ben je naar op zoek?

Arjan van de Ven voert vers gras aan de melkgeiten: “Het is net of we een lekker koekje komen brengen”

Afbeelding: Vers gras2_intro

Geitenhouder Arjan van de Ven uit Herpen is in 2021 gestart met het voeren van vers gras aan de geiten. Met succes! Arjan: “De geiten zijn er dol op. Als we met de opraapwagen de stal inrijden, dan komen ze allemaal naar het voerhek. Ze doen net of we een lekker koekje komen brengen. Plus door vers gras te voeren, hoeven we minder eiwit aan te kopen. Dus we besparen in voerkosten.”

Waarom ben je gestart met het voeren van vers gras?

“Onze herfstkuil had meestal 27-30% drogestof, dit is te nat voor de geiten. Als je een natte kuil aan de geiten voert, geeft dit geheid gezondheidsproblemen (clostridium). Dus ik deed nooit iets met de 30 hectare herfstgras, er kwam een kudde schapen op en ik kocht eiwit aan om het najaarsrantsoen voor de geiten aan te vullen. Dit werd een steeds grotere kostenpost. Dus hier sprak ik met mijn geitenspecialist René van de Gevel over. Hij kwam met de suggestie om het najaarsgras als vers gras aan de geiten te voeren. Bij geitenhouders die hier ervaring mee hebben loopt het goed, zei René. Dus ik ben vorig najaar hiermee gestart.”

Hoe pak je zoiets dan aan?

“We hebben een maaier en opraapdoseerwagen in eigen bezit, dus de keuze om vers gras te voeren is voor mij eenvoudig uit te voeren. Medio augustus ben ik gestart, het vers gras wordt rond 19.00 uur over het basisrantsoen gedoseerd. We hebben tot aan november vers gras van het land kunnen halen. Wel moet je iedere dag buienradar goed in de gaten houden en geen vers gras halen tijdens een regenbui. Komt er later op de dag een bui, dan vul ik de opraapwagen al eerder op de dag en zet ik de wagen binnen tot het zeven uur ’s avonds is.”   

“Het maaien en voeren doe ik zelf. Bij het maaien van vers gras is het belangrijk om groeitrappen te krijgen in het perceel, zodat je na ongeveer drie weken weer op hetzelfde stukje perceel bent. Ook het voeren doe ik het liefst zelf, omdat de wagen geen weeginrichting heeft. Ik doseer het verse gras dus op gevoel uit.”

Afbeelding: Vers gras 2 hoofdfoto_720x290

Wat betekent dit voor het rantsoen van de geiten?

Door vers gras te voeren hebben we een kwart minder van het oorspronkelijke totale rantsoen (graskuil, perspulp en krachtvoer) gevoerd. Eerst was het rantsoen: 2.2 kg graskuil, 0.2 kg vezelhennep, 1 kg perspulp, 1.3 kg krachtvoer. Met vers gras (najaar 2021) werd het rantsoen: 2 kg graskuil, 0.15 vezelhennep, 0.75 perspulp 0.9 kg krachtvoer en 3 kg vers gras.

Het verse gras draaien we ’s avonds over het basisrantsoen (graskuil/vezelhennep/perspulp). Daarnaast krijgen de melkgeiten een aangepaste geitenbrok, laag in eiwit, met een hogere voedingswaarde. We kunnen dan toe met minder kilo’s krachtvoer.  Voeren we geen vers gras, dan vullen we het rantsoen aan met ProtiPlus, een eiwitrijk nat bijproduct.  

Welke pluspunten heb je ervaren?

“De geiten zijn echt dol op het verse gras. Zodra ik met de wagen aankom, staan ze allemaal op en sprinten ze naar het voerhek. Het is net of ik een koekje kom brengen, de geiten nemen het voer goed op. Dat is mooi om te zien!

Het grootste voordeel is momenteel dat we minder eiwit hoeven aan te kopen. In het basisrantsoen zit standaard ProtiPlus, deze eiwitbron kunnen we achterwege laten zodra we vers gras inzetten.

Verder sparen we de kosten van inkuilen uit. We werken met ronde balen in folie. Per dag hebben we 1,5 baal minder nodig. Dus we besparen de brandstofkosten en foliekosten van de loonwerker uit. Daarnaast geeft gras inkuilen gemiddeld ongeveer 10% verlies, dit hebben we bij vers gras niet. Volgens een berekening die geitenspecialist René van de Gevel heeft gemaakt, hebben we zo’n 31.000 euro voordeel (zie tabel). Alleen moet ik wel zeven dagen in de week vers gras gaan halen."

Rekenvoorbeeld voeren van vers gras vs kuilgras
 

Rantsoen
winter

Prijs per
kg ds
  Rantsoen
zomer
Prijs per
kg ds
 
Kuilgras 0,73 €0,15 €0,11 0,7 €0,15 €0,10
Perspulp 0,26 €0,18 €0,05 0,2 €0,18 €0,04
Vezelhennep 0,06 €0,15 €0,01 0,05 €0,15 €0,01
Krachtvoer 1,1 €0,44 €0,48 0,9 €0,44 €0,40
ProtiPlus 0,2 €0,43 €0,09      
Vers gras       0,5 €0,15 €0,07
Totaal 2,35   €0,74 2,35   €0,62
             
Verschil per geit per dag   €0,12        
Aantal geiten 2.000          
Verschil per dag   €240        
Aantal dagen 210          
Totaal    €50.400        
- Kosten arbeid   - €6.300        
-Afschrijving machine   -€10.000        
- Onderhoud machine   - €3.000        
Besparing voerkosten    €31.100        

 

"Kortom, het voeren van vers gras heeft ons veel goeds gebracht. Dit jaar gaan we vanaf het voorjaar vers gras inzetten tot en met het najaar (november). Dit betekent dat we ruim zeven maanden minder eiwit hoeven aan te kopen. Ter voorbereiding hebben we de maaipercelen anders bemest dan de percelen die we gaan inkuilen. Het is belangrijk om de percelen voor vers gras minder zwaar in stikstof te bemesten, want anders is het verse gras te eiwitrijk”, besluit de geitenhouder.