Waar ben je naar op zoek?

Bemesten? Lees onze praktische tips!

Advies van onze specialist Advies van onze specialist20-2-2023

Het is 15 februari geweest, er mag weer bemest worden. Zitten de mestopslagen vol, dan is de verleiding groot om direct te beginnen. Maar is de bodemtemperatuur en de draagkracht van de bodem er al wel aan toe? En hoe verdeel je de drijfmest het meest efficiënt over de snedes? Zeker nu de plaatsingsruimte voor dierlijke mest krapper wordt, krijgen we geregeld deze vragen. Lees daarom onze handige tips voor het juiste bemestingsmoment. 

Wat is het juiste moment om te bemesten?

In het bemestingsadvies (CBGV) wordt aangegeven dat het beste moment voor het bemesten van grasland in het voorjaar ligt tussen een T-som (optelsom van alle dagtemperaturen vanaf 1 januari die boven de 0 graden Celsius liggen) van 180 en 280 graden Celsius. Deze indicatie wordt in de praktijk als vrij ruim ervaren.

Wij delen graag onze tips om het juiste bemestingstijdstip te bepalen:

1

Maak een plan

  • Stel jezelf de vraag hoeveel ruw eiwit er geoogst moet worden. Stem op basis van dit oogstdoel je bemesting (stikstofgift) af.
  • Stel niet alleen de vraag hoeveel kuub er bemest moet worden, maar ook: “Wat zit er in een kuub mest?’. Kortom, hanteer een mestmonster.
  • Bemest voor wat je wilt gaan oogsten, oogst waarvoor is bemest. Maak hiervoor een plan.
2

Luister naar de bodem

T-som bemesten
Foto bodemtemperatuur is genomen op 14-02-2023 (08:30u)
  • Bereikt de temperatuursom de 200 graden, kom dan in actie. Controleer op dat moment de overige parameters. 
  • De temperatuursom zegt niets over de bodemtemperatuur. Uiteindelijk is deze bepalend. Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur vanaf 5 tot 8 graden, gemeten in de bovenste 10 centimeter van de bodem. Een eenvoudige kuilthermometer is al voldoende om zelf de bodemtemperatuur te meten.
  • Kijk ook naar de wortelgroei in het voorjaar. Tonen de graswortels al witte puntjes aan de uiteinden, dan is de bodemconditie voldoende gunstig en is grasgroei gestart. Heb je nog niet bemest, dan wordt het de hoogste tijd.
  • Controleer of de weersvoorspellingen gunstig genoeg zijn om te gaan bemesten. Stel het bemestingsmoment uit wanneer het land te nat is en het bemesten onnodig veel structuurschade geeft. 

Bemest zorgvuldig

  • Werk de mest zorgvuldig in. Zorg voor de juiste rijsnelheid, passend bij de dosering. Kortom, emissiearm aanwenden begint met secuur bemesten.
  • Volg de wet- en regelgeving inzake periode van uitrijden, zie ROV. Mest kun je in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest.
Afbeelding: artikelbemesting5

De winst van secuur bemesten

Secuur bemesten heeft meerdere doelen. Dit begint met het emissiearm aanwenden van mest. Dit resulteert in een betere benutting van de aangewende stikstof uit de mest. Ammoniak die niet vervluchtigt, komt immers beschikbaar voor de plant. Vergelijken we netjes bemesten (zie linker afbeelding) met slordig bemesten (rechter afbeelding) dan kan dit op basis van 42m³ drijfmest per hectare een voordeel opleveren van 260 tot 355 kg extra drogestof aan gras. Uitgedrukt in geld betekent dit €45 tot €61 per hectare. 

Afbeelding: artikelbemesting6

Behoud van smaak en voederwaarde

Afbeelding: artikelbemesting7

Op percelen die slordig zijn bemest zien we vaak na 14 dagen nog mestresten aan de oppervlakte liggen. Wanneer dit gras wordt geoogst en ingekuild veroorzaken deze mestresten een verhoogde kans op ontwikkeling van boterzuurbacteriën in de kuil.

Bemest zoveel mogelijk in de eerste grassnedes

Om optimaal te profiteren van de stikstof uit drijfmest moet het bemestingsplan goed afgestemd zijn op het tijdstip van vrijkomen. Gemiddeld neemt de stikstofwerking van drijfmest van de eerste naar de vierde snede na toediening af in een verhouding van respectievelijk 32% : 11% : 6% : 6%.

Door zoveel mogelijk drijfmest in de eerste sneden toe te passen, blijft er zo min mogelijk stikstofrestant over buiten het groeiseizoen. Onderstaande afbeelding maakt dit duidelijk. Door 30 + 25 m³ drijfmest in snede 1 en 2 toe te dienen, ipv 25 + 15 + 0 + 15 m³ te verdelen over vier sneden, komt er 10% stikstof beschikbaar voor het gras.

Afbeelding: artikelbemesting8

Meer weten?

Wilt u meer weten over bemesting en het juiste moment om te bemesten? Of heeft u een andere vraag aan onze melkvee- of teeltspecialisten?  Neem contact op met uw specialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer.