Waar ben je naar op zoek?

Bemesting 2020: start vroeg en met de juiste meststof

Wist u dat... Wist u dat...7-2-2020
Afbeelding: Kunstmest strooien

Aan de slag met uw teeltplan voor 2020? Zet dan in op vroege bemesting. Hiermee benut u de volle potentie van uw gras en haalt u extra opbrengst van de eerste snede. 

Na twee bijzondere groeiseizoenen staan we nu aan de start van een nieuw seizoen. We kunnen van te voren niet zeggen hoe het gaat verlopen, maar met een goed teeltplan bent u beter voorbereid. Pas de ruwvoerteelt aan op de behoefte van uw geiten. Een eenduidig advies is niet te geven: de ene geitenhouder streeft naar ruwvoer van krachtvoerkwaliteit, de ander vindt hoge opbrengsten belangrijk. Door het maken van een teeltplan, weet u gedurende het groeiseizoen welke keuzes u moet maken. Door de juiste meststoffen te kiezen legt u de basis voor de ruwvoerkwaliteit.

Welke meststof kiest u?

Zodra de bodemtemperatuur 5 tot 8 graden is, kunt u vanaf 15 februari bemesten, uiteraard mits de grond het aankan (voorkomen structuurschade) en de weersvoorspelling gunstig is. In het vroege voorjaar is de kans op nitraatuitspoeling wel groter. Essentieel hierbij is dat u kiest voor een ammoniumhoudende in plaats van nitraathoudende meststof. Daarmee verkleint u de kans op stikstofverlies door uitspoeling en behaalt u de hoogste opbrengst. Vooral bij lage temperaturen neemt gras ammonium duidelijk beter op dan nitraat. Ook wordt ammonium goed vastgelegd in de bodem, waardoor het minder snel uitspoelt. 

Wanneer het ammonium ook nog is behandeld met een nitrificatieremmer, zoals bij GroGrass Stabiel, wordt de omzetting van ammonium naar nitraat vertraagd. Het aanbod van ammonium en nitraat sluit hierdoor goed aan bij de grasbehoefte in het vroege voorjaar, wat resulteert in extra gewasopbrengst. Door deze goede benutting van stikstof voor de groei van het gewas, gaat er eveneens minder stikstof verloren door uitspoeling. 

Vergelijking KAS - N S - GroGrass Stabiel WUR
Meeropbrengst drogestof en ruw eiwit met GroGrass Stabiel o.b.v. onderzoek WUR 2015 - 2019

Wanneer start u met bemesten?

In het bemestingsadvies (CBGV) staat dat het beste tijdstip voor het bemesten van grasland in het voorjaar ligt tussen een T-som (optelsom van alle dagtemperaturen vanaf 1 januari die boven de 0 graden Celsius liggen) van 180 en 280 graden Celsius. Deze indicatie wordt in de praktijk als vrij ruim ervaren.

Onze tips voor het bepalen van het juiste bemestingstijdstip:

  • Bereikt de temperatuursom de 200 graden, dan is het raadzaam overige parameters te controleren.
  • Controleer of de weersvoorspellingen gunstig genoeg zijn om drijfmest te gaan bemesten. Stel het bemestingsmoment uit wanneer het land te nat is en het bemesten onnodig veel structuurschade geeft. 
  • Dien minerale meststoffen begin maart toe. Laat het exacte tijdstip afhangen van onderstaande indicatoren: elk voorjaar is anders.
  • De temperatuursom zegt niets over de bodemtemperatuur. Uiteindelijk is deze bepalend. Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur van 5 tot 8 graden, gemeten in de bovenste 10 centimeter van de bodem. Een eenvoudige kuilthermometer is al voldoende om zelf de bodemtemperatuur te meten.
  • Ook kunt u de wortelgroei in de gaten houden. Tonen de graswortels al witte puntjes aan de uiteinden, dan is de bodemconditie voldoende gunstig en is de grasgroei gestart. Heeft u nog niet bemest, dan wordt het de hoogste tijd.
  • Bij het strooien of spuiten van kunstmest spelen weersomstandigheden ook een belangrijke rol. Wordt er neerslag voorspeld, dan zullen vloeibare meststoffen sneller inregenen, waardoor ongewenste stikstofvervluchtiging gereduceerd wordt. Zoals gezegd, probeer structuurschade te voorkomen.
  • Mest kunt u in verschillende perioden uitrijden; dit hangt af van de soort mest. Volg de wet- en regelgeving voor het juiste moment van uitrijden, zie ROV