Waar ben je naar op zoek?

Duurmelken verdient beter: meer marge bij hoge kostprijs

John Bruin, geitenspecialist
“Een selectieplan op basis van break-even-point en stalcapaciteit zorgt voor meer werkplezier en een hoger rendement”

ForFarmers helpt je verder met de groep duurmelkers. Dankzij onze jarenlange ervaring met geiten en een uniek voedingsadvies, inclusief speciaal krachtvoer voor duurmelkgeiten, blijven duurmelkers jaarrond gezond en productief zonder te vervetten. Het geitenteam van ForFarmers heeft verschillende tips en adviezen uit de praktijk verzameld. Dit keer geven we een financiële kijk op de geitenhouderij.  

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

Hoe bereik je meer marge bij een hoge kostprijs?

Afbeelding: John Bruin

Geitenspecialist John Bruin: "Meer marge bij een hoge kostprijs. Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn. De hoge grondstofprijzen, energieprijzen en inflatie zorgen ervoor dat jouw beschikbare geld behoorlijk minder is geworden. We spreken in dit geval liever niet over problemen maar over uitdagingen, maar beseffen wel dat een aantal bedrijven het moeilijk hebben. Meer marge maken is dan ook niet zomaar even gerealiseerd. Anders had je dat allang gedaan. We zien ondernemers ermee worstelen. Wellicht kan een tip of een zetje in de rug helpen om toch veranderingen aan te brengen in het management en de keuzes daarin. Lees daarom dit nieuwsartikel eens door." 

Grootste pijnpunten

Belangrijk om te weten is waar de grootste pijnpunten op jouw bedrijf liggen. Een bedrijf met bovengemiddelde vaste lasten (betaalde arbeid, privé, rente, aflossing, pacht/lease/huur) zal een bovengemiddelde prestatie moeten leveren. Lukt dat niet, dan zal het bruto-overschot te laag worden en komt het bedrijf in financiële problemen. 

Van het bruto-overschot (opbrengsten minus operationele bedrijfslasten) moeten nog de volgende “vaste” lasten betaald worden: 
•    Rente en aflossing
•    Pacht/lease/huur
•    Betaalde arbeid en privé-onttrekkingen
•    Inkomstenbelasting

Heeft een bedrijf weinig vaste lasten, maar kan het toch moeilijk rondkomen, dan is het zaak om de technische prestaties te verbeteren. Je dient dus per bedrijfssituatie te bekijken welke keuzes er gemaakt moeten worden. Zie hier een voorbeeld:

Afbeelding: Vaste lasten vs BO geit

Een technische aanpassing die voor elke onderneming van toepassing is, is het op tijd uitselecteren van onrendabele dieren. Dit geldt eigenlijk altijd, maar bij financiële krapte is de noodzaak groter. Zorg voor een selectieplan op basis van break-even-point en stalcapaciteit. 

Waarom maak je een selectieplan op basis van break-even-point?

Het break-even-point (BEP) geeft weer bij welke melkproductie de betreffende geit nog net haar kosten goedmaakt. Bij veranderende grondstofprijzen (ruwvoer, krachtvoer, bijproducten) of andere melkprijsontwikkelingen verandert het BEP. Weet jij wat het break-even-point (BEP) van jouw laagproductieve geiten is? Onder het motto van meten is weten, is het goed om deze berekening te maken. 

Een voorbeeld: 
Wanneer een laagproductieve geit onder break-even-point (BEP) presteert, is het beter om afscheid van haar te nemen. In de praktijk verlaat zo’n geit meestal pas het bedrijf als er in de stal ruimte moet komen voor de nieuwe opfok. Wees eens iets kritischer en probeer eerder afscheid te nemen van laagproductieve geiten. Een goed moment om deze geiten te selecteren is bijvoorbeeld voordat er een koppelbehandeling (enten, klauwbekappen, scannen etc.) moet plaatsvinden. De behandelingen zijn voor deze geit (vanuit kostenoogpunt) niet meer interessant. Zo bespaar je meteen al snel honderden euro’s en zullen de kosten dalen, omdat deze onrendabele geit niet meer op het bedrijf is.

Onderstaand een rekenvoorbeeld die de ForFarmers specialisten met behulp van een handig online programma kunnen maken van het break-even-point (BEP) van laagproductieve geiten. In dit voorbeeld is het rantsoen én de gehalten van de laagproductieve geiten meegenomen en niet het gemiddelde van het bedrijf. We zien in het voorbeeld dat bij dit rantsoen alle geiten die minder dan 0,96 kg melk produceren (en niet dragend zijn) afgevoerd moeten worden. Wanneer we ook de kosten voor mestafzet, arbeid, energie en strooisel meenemen is het moment van afvoeren zelfs al bij een productie van 1,22 kg melk per geit per dag. 

Grondstofprijzen (zowel voer als melk) hebben hierop veel invloed. Stel je laat een laagproductieve geit met een productie van 0,5 kg melk per dag 60 dagen te lang lopen, dan heeft deze geit €21 teveel aan voer gekost (€0,387 melkgeldopbrengst en €0,742 voerkosten per dag). Nemen we de overige kosten mee, dan is dat over 60 dagen al €33. Honderd geiten structureel te lang laten lopen kost al snel €3.300!   

Afbeelding: Break even point geiten

Hoe zit het met de overlopers en dekbokken?

Let er bij het doorschuiven kritisch op dat dieren die niet dragend zijn/worden op tijd vertrekken en niet blijven lopen. Alleen wanneer het drachtpercentage van overlopers goed is, en er is ruimte in arbeid en gebouwen, dan is het rendabel om deze dieren aan te houden. Een rekenvoorbeeld: een overloper neemt ongeveer 2 kg ds voer per dag op. Bij 0,5 kg mengvoer en 1,5 kg ds ruwvoer is dat al snel €0,45 - €0,50 per dag. Bij een jaar lang doorschuiven heeft deze geit alleen al aan voer zo’n €180 opgenomen.


Dekbokken
Hetzelfde geldt ook voor het afvoeren van dekbokken die niet meer gebruikt gaan worden. Blijven deze te lang aanwezig, dan vreten ze wel, maar leveren niets op. Een volwassen bok neemt zo’n 2 kg ds voer op en kost alleen al aan voerkosten ook zo’n €180.

Wilt je weten of er op jouw bedrijf meer marge mogelijk is en welke aanpassingen er voor jouw bedrijf nodig zijn, neem dan contact met ons op.

Waarom verdient duurmelken beter met ForFarmers?

Als geitenteam willen we onze kennis graag delen, zodat jouw duurmelkgeiten jaarrond gezond blijven en een hoge melkproductie realiseren. Met onze jarenlange ervaring met duurmelkgeiten en een uniek voedingsadvies, inclusief speciaal krachtvoer voor duurmelkers, helpen we je verder en loopt het nog beter op jouw bedrijf. Die extra zorg en welverdiende aandacht voor duurmelkgeiten betaalt zich uiteindelijk terug in een beter financieel resultaat onderaan de streep.

Het unieke aan de (buitendienst)medewerkers van ForFarmers is dat we niet alleen verstand van voeding hebben, maar ook van alle bijkomende managementmaatregelen op een geitenhouderij. Er staat altijd een team van specialisten voor je klaar: van (ruw)voerspecialist, technisch specialist, klimaatspecialist tot nutritionist. Dit team van specialisten werkt ook samen aan de juiste voedingsaanpak, gebaseerd op specifieke voernormen.

Capri Productiescan op jouw bedrijf?

Wil je inzicht in het verdienpotentieel van jouw gehele bedrijfsmanagement: van opfok – dekstrategie tot duurmelkaanpak? Vraag dan bij jouw geitenspecialist of dealer om een Capri Productiescan. Laat hieronder via de oranje button je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op.

Vrijblijvend Capri Productiescan aanvragen