Waar ben je naar op zoek?

Duurmelken verdient beter: tips over biestverstrekking

Julia Geurts, opfokspecialist
“Denk bij de biestgift aan de vier v’s. Zorg dat het lam binnen 24 uur 10% van het lichaamsgewicht opneemt.”

 

ForFarmers helpt u verder met de groep duurmelkers. Dankzij onze jarenlange ervaring met deze dieren en een uniek voedingsadvies, inclusief speciaal krachtvoer voor duurmelkgeiten, blijven uw duurmelkers jaarrond gezond en productief. Het geitenteam van ForFarmers heeft verschillende tips en adviezen uit de praktijk voor u verzameld. In dit artikel focussen we op de biestverstrekking, want een goede start van het lam is bepalend voor de rest van zijn/haar leven. Een lam dat in haar jeugd diarree of longproblemen heeft gehad, zal als volwassen geit minder liters én minder lang melk produceren. 

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

 

Hoeveel biest heeft een lam nodig?

Afbeelding: Julia Geurts

Julia: "Pasgeboren lammeren hebben vlug, veel, vaak verse biest nodig; dit noemen we de vier v’s. Ze moeten binnen 24 uur na hun geboorte minimaal 10% van het lichaamsgewicht hebben gedronken en zo snel mogelijk de eerste biest krijgen. Ons advies is om binnen één uur na de geboorte minimaal 150 ml biest te geven, binnen zes uur minimaal 300 ml en binnen 24 uur minimaal 450 ml."  

Welke biest heeft de voorkeur?

De allerbeste biest voor het geitenlam is geitenbiest (moedermelk). Dus laat de ziektestatus van uw bedrijf het toe, voer dan bedrijfseigen geitenbiest. Meet de eigen biest wel eerst op brixwaarde en gebruik alleen de biest met een brixwaarde boven de 22. Lukt bedrijfseigen biest niet, dan is koeienbiest van para-onverdachte bedrijven een goed alternatief. En kunstbiest is ook goed mogelijk. Het product FOS Colostrum Geit gaf in vergelijking met andere kunstbiesten de hoogste waarde op IgG (antistoffen). Dit zorgt ervoor dat het lam in haar eerste weken een hogere weerstand heeft.

Afbeelding: Tip februari_biest_720x290

Wordt uw lam een gemiddelde, goede of een van de beste melkgeiten die u heeft? 

Er mag niet veel fout gaan, wil een lam zich ontwikkelen tot een vitale geit met een dekgewicht van 40 kg. Een goede voorbereiding is het halve werk, dat geldt ook rondom de geboorte. Ga eens na hoe het ervoor staat op uw bedrijf:

  • Hoe wordt het lam opgevangen?
  • Hoe wordt de biest verstrekt?
  • Hoe is de kwaliteit van de biest?
  • Is de transportkar hygiënisch schoon?
  • Is de opfokstal niet te vochtig?
  • Liggen de lammeren mooi droog?
  • Hoe wordt er onthoornd?
  • Wat is de groeicurve van de lammeren? Door lammeren regelmatig (maandelijks) te wegen, krijgt u inzicht in wat goed gaat en wat beter kan.


In ons Vita Capri opfokprotocol staan alle tips op een rij. Bekijk de stalkaart hier of vraag hem aan bij uw geitenspecialist.

Heeft u op bovenstaande vragen geen goed antwoord of wilt u zaken verbeteren? Wilt u meer weten of begeleiding op maat? Neem dan contact op met mij of bespreek dit met uw geitenspecialist of regionale dealer.

Afbeelding: Stal Alex Westerlaken - opfok 4

Hoe komt u de lammertijd goed door?

Momenteel zitten we middenin het lammerseizoen. Hoe komt u deze tijd goed door, met zo min mogelijk problemen en een goede opstart voor lam en geit? In de video geeft ForFarmers geitenspecialist Jorg van den Hurk tips om uw geiten na het lammeren goed te laten opstarten. En onderaan deze pagina vindt u nog een nieuwsbericht met de tips van Jorg voor een goede opfok.

Drie tips van Jorg om de lammertijd goed door te komen

Met deze tips starten uw geiten goed op na het lammeren

Capri Productiescan op uw bedrijf?

Wilt u inzicht in het verdienpotentieel van uw gehele bedrijfsmanagement: van opfok – dekstrategie tot duurmelkaanpak? Vraag dan bij uw geitenspecialist of dealer om een Capri Productiescan. Laat hieronder via de oranje button uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Vrijblijvend Capri Productiescan aanvragen