Waar ben je naar op zoek?

Ervaringsverhalen inkuilmiddel SiloSolve FC

Praktische tips Praktische tips2-4-2021

SiloSolve FC is het eerste inkuilmiddel dat bewezen succesvol is bij zowel het voorkomen van broei als het verlagen van conserveringsverliezen. De praktijk laat steeds weer zien dat met SiloSolve FC behandelde kuilen veel koeler zijn dan onbehandelde kuilen en ruim vier keer langer bestand blijven tegen broei. Drie klanten (geitenhouders en loonwerkers) vertellen over hun ervaringen met het inkuilmiddel.

Familie Nooteboom: "Fris gras zonder schimmels of broei"

Afbeelding: Nooteboom nieuwsfoto intro (360x270)

De familie Nooteboom runt een gezinsbedrijf met 600 melkgeiten in het Limburgse Strijen. De dieren produceren op jaarbasis 1.550 kg melk met 52 kg mengvoer per 100 kg melk. De ondernemers focussen op veel melk uit eigen ruwvoer: "Ons bedrijf heeft zo’n 44 hectare grasland en 4 hectare luzerne op kleigrond. Voor een goede eerste snede rijden we zo vroeg mogelijk in het seizoen 15-20 ton vaste geitenmest op het grasland en later nog eens 20 ton varkensdrijfmest en een kunstmestgift. Met de wiedeg zorgen we dat er geen resten van de vaste mest in de eerste snede komen. De overige sneden worden bemest met varkensmest en kunstmest. Dit kan omdat we een gedeelte van de eigen geitenmest afvoeren.”

De eerste snede wordt in april gemaaid, daarna iedere 4 weken ongeacht de kilogrammen drogestof die er op dat moment staat. Al het gras wordt in vierkante pakken geperst. Het gras van mindere percelen wordt verkocht. Het streven is om van de bladrijke sneden 35-40% drogestof te krijgen, van de sneden die wat stengeliger zijn 30-35% drogestof.

Komend jaar is het vierde jaar dat familie Nooteboom SiloSolve FC toepast. “We ervaren sinds het gebruik van SiloSolve FC dat het gras erg fris ruikt en dat de pakken geen schimmel of broei bevatten. Omdat het gras smakelijker is eten de geiten het graag en daardoor stijgt de ruwvoeropname. Bijkomend voordeel is dat er weinig restvoer over blijft. SiloSolve FC heeft zeker een bijdrage geleverd aan de verlaging van de kilogrammen mengvoer per 100 kg melk."

Ronnie Havermans: “Altijd een fris rantsoen en gezonde dieren door gebruik van SiloSolve FC”

Afbeelding: Silosolve leaflet

Vanaf het allereerste begin is Ronnie Havermans een enthousiaste gebruiker van SiloSolve FC, voor het vijfde jaar op rij gaat dit product komend seizoen dus in de kuilen. Ronnie heeft samen met zijn ouders een geitenbedrijf in het Brabantse Den Hout met ruim 1.000 melkgeiten en 340 opfokgeiten. Voor de ruwvoervoorziening teelt hij 12 hectare mais en ruim 35 hectare gras. Bij beide gewassen laten ze dus al jaren SiloSolve FC toevoegen. Ronnie: “Het is erg gemakkelijk dat dit product het hele jaar door gebruikt kan worden.”

Vanaf de introductie van SiloSolve FC was er weinig twijfel: “We gebruikten al een toevoegmiddel maar dat werkte niet optimaal. Op advies van Ron Vennix, de ruwvoerspecialist van ForFarmers, zijn we omgeschakeld naar SiloSolve FC”, vertelt Ronnie. En dat bleek een goede keus. “Voorheen hadden we nog weleens last van schimmels in de kuilen, maar dat is sinds het gebruik van SiloSolve FC verleden tijd.” 
De loonwerker kuilt het gras in op de kuilplaten met snijwagens waarmee via een doseerpomp SiloSolve FC wordt toegediend. Deze loonwerker is overigens zelf ook erg enthousiast over het product en past het inmiddels naar volle tevredenheid toe bij zijn klanten.  

Geen broei meer, maar Ronnie merkt bovendien dat het ruwvoer beter conserveert en dat geeft een fris rantsoen wat de dieren zonder problemen zeer constant opnemen, elke dag weer. 
 

Loonbedrijf van Gastel: "Een perfecte kuil begint bij een goed inkuilproces"

Afbeelding: Van Gastel_SiloSolve

Loonbedrijf van Gastel uit Wouwse Plantage (NB): “De rol van de loonwerker op het inkuilmanagement wordt steeds groter, een perfecte kuil begint bij een goed inkuilproces. SiloSolve FC helpt ons daarbij. Het inkuilmiddel is gemakkelijk toe te passen. Doordat het aangemaakt wordt in de bijgeleverde shaker hebben we alles bij de hand, het werkt heel eenvoudig. Bijkomend voordeel is dat het inkuilmiddel uitermate goed oplost, we hebben nooit last van verstoppingen in onze doseerapparatuur. SiloSolve FC is onder iedere omstandigheid en in ieder gewenst gewas toe te passen, kortom uniek in gebruik, onderscheidend en praktisch inzetbaar voor zowel loonwerker áls boer.”