Waar ben je naar op zoek?
1

Hoe ervaart u de samenwerking met ForFarmers op geitenbedrijven?

“We hebben geregeld contact met elkaar om dingen af te stemmen. Kijken we naar hetzelfde, hebben we het over hetzelfde, staan onze neuzen dezelfde kant op? Afgelopen jaar zijn we gestart met de opfokevaluatie, een waardevolle methode om samen aan hetzelfde te werken. Ik neem samen met een ForFarmers-geitenspecialist en de geitenhouder het proces van geboorte tot aan dekken stap voor stap door. We kijken naar de afgelopen periode, bespreken wat er goed ging en wat er beter kan en we leggen afspraken vast voor de komende periode. De geitenhouder heeft nu handvatten om de puntjes op de i te zetten en verder te komen met zijn bedrijf.”

2

Welke taken/werkzaamheden voert u uit op de geitenbedrijven waar u als dierenarts komt?

“Ik help bij het oplossen van acute gezondheidsproblemen, zoals diarree of gewrichtsontsteking bij de melkgeiten of lammeren. Verder is het mijn taak om de dieren te onthoornen en te vaccineren (o.a. ter voorkoming van Q-koorts). Onthoornen gebeurt bij lammeren kort na de geboorte, als ze tussen de één en drie weken oud zijn.

Zodra de lammeren van de melk af zijn, is het belangrijk om ze in de gaten te houden. Krijgen ze geen problemen met coccidiose of longklachten? Ik kom in de rustigere tijd minstens één keer per maand op een geitenbedrijf en vaker bij incidenten. In de tijd van aflammeren kom ik vaker, soms zelfs wekelijks, op het bedrijf.

Het is fijn als de band met de geitenhouder goed is, maar het is ook belangrijk om goed contact te hebben met de andere bedrijfsadviseurs. ForFarmers komt voor de voerlevering op de bedrijven. Als ik dan denk dat een bepaald probleem door de voeding komt, dan is het beter om goed met elkaar in overleg te zijn, in plaats van een beschuldigende vinger te wijzen. Ga je als bedrijfsadviseurs naar elkaar wijzen, dan komt niemand verder. Ik heb liever goed contact met elkaar.

Voor mij is een goede diagnostiek het voornaamste. Ik wil weten wat er werkelijk speelt. Vanuit die insteek kijk ik naar de vraagstukken op het geitenbedrijf en stem mijn bevindingen met de andere bedrijfsadviseurs af.”

"Zorg tijdens de opfok voor rust, reinheid en regelmaat" - benadrukt dierenarts Arjen van Veenhuisen
3

Wat is uw visie op de opfok? Welke tips kunt u geitenhouders geven?

  • “Zorg tijdens de opfok voor rust, reinheid en regelmaat. Dit zijn veelgebruikte termen in de veehouderij, maar hier staat of valt alles mee. Is er voldoende rust, voldoende reinheid en voldoende regelmaat, dan presteren de geiten op hun best. En als je specifiek naar reinheid kijkt, dan bedoel ik een goede hygiëne. Zorg, zeker in de melkperiode, voor schone leidingen en een schoon hok. Als het met de hygiëne goed zit, kun je veel gezondheidsproblemen bij de lammeren voorkomen.
  • Vlak arbeid niet uit. Heb je voldoende personeel om al het werk rond te zetten? Want tijdens de periode van aflammeren gaan de dagelijkse werkzaamheden, zoals het melken, gewoon door. Daar moet je wel tijd (of mankracht) voor hebben.
  • Als laatste een tip die ik vaker geef: wil je verder komen met je bedrijf, dan moet je dingen doen die belangrijk zijn, maar niet dringend. Neem als voorbeeld het opfokevaluatiegesprek: belangrijk, maar niet dringend. Plan dit zodra u er de tijd voor heeft (na de lammerentijd) en houd u aan de afspraken. Zo werken we gezamenlijk aan een betere opfok en verbetering van uw bedrijfsresultaat.”