Waar ben je naar op zoek?

Kansen voor vleesbokken: 3 stellingen van de geitenspecialist

Praktische tips Praktische tips13-12-2018

De bokkenmarkt is in ontwikkeling. Voeding, weerstand en infectiedruk spelen een grote rol. Geitenspecialist Jelle van de Mortel daagt u echter uit om nog een stap verder vooruit te denken aan de hand van drie stellingen over het (op)fokbeleid. 

Afbeelding: Low res bokken uit Geinfo ForFarmers
1

Wat je er niet in fokt, hoef je er ook niet uit te fokken

“Een gerichte dekstrategie klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Maak voor de dekperiode een plan voor de  lammetjes die geboren gaan worden: welke verkoop je, of zijn ze allemaal nodig voor eigen aanfok? Dek voor een gericht doel en selecteer je dieren erop. En past een geit niet bij jouw bedrijfsdoelen? Dúrf haar dan niet te dekken. Wat je er niet in fokt, hoef je er immers ook niet uit te fokken. Een goed voorbeeld hiervan is het selecteren op duurmelken. Die selectie kun je pas maken wanneer je de geiten eenmaal hebt duurgemolken. Ik adviseer daarom de eerstejaars geiten een winter door te melken. Daarna kun je beter selecteren in de geiten die je wel en niet dekt en heb je op termijn minder vervanging nodig. Minder vervanging betekent minder dekkingen, minder geboortes en dus minder bokjes en een duurzamere veestapel. Natuurlijk verschilt de dekstrategie per bedrijf. Zijn uw stallen niet vol? Dan kan de dekstrategie afwijkend zijn om zo snel mogelijk tot een volle stalbezetting te komen.”

2

Beperkte dekperiode zorgt voor focus

“Een dekperiode van 3 tot 8 weken is voldoende om de geiten te laten dekken. Bedrijven zonder personeel kiezen soms voor een lange aflamperiode, maar het is dan wel een hele uitdaging om gefocust te blijven. Na de aflampiek, valt vaak de extra hulp (inleenkracht) weg, je ziet dan dat er in de laatste weken minder aandacht voor het pasgeboren lam is. Het lam blijft langer bij de moedergeit in de pot, waardoor de infectiedruk hoger is, en ze aan de late kant biest krijgt. Het is dus de overweging waard om voor meerdere kortere dekperiodes te gaan. Naast meer focus op het bedrijf kun je hierdoor ook zorgen voor een constantere aanvoer van bokjes voor de mester of slachthuis. Dit is veel aantrekkelijker voor deze partijen.”

3

Slechte opfok geeft meer bokjes: een rekenvoorbeeld

“De verschillen in uitval na één jaar zijn heel groot. Frans onderzoek toont een spreiding van 5% tot 25%. Ook wij herkennen de grote spreiding in de Nederlandse praktijk. En dat heeft grote gevolgen voor je dekbeleid. Een bedrijf dat jaarlijks 300 lammeren wil dekken, kan met 315 nuchtere lammeren toe, indien de uitval 5% is. Is de uitval 25%, dan heb je 375 lammeren nodig. Dit betekent hogere opfokkosten, en ook meer nuchtere bokjes.” Bent u ook bezig met het verbeteren van uw bokjesaanpak, of wilt u er eens over sparren? Vraag dan advies aan één van onze geitenspecialisten!

Ook interessant