Waar ben je naar op zoek?

Reportage: Korenwinder heeft de ruwvoerproductie goed in de vingers

Praktische tips Praktische tips17-2-2020
Afbeelding: Korenwinder_intro (360x270)

Met de totaalaanpak TERRA+ wil ForFarmers elke geitenhouder in staat stellen om meer melk te produceren uit ruwvoer en te werken aan de best mogelijke benutting van het land. De familie Korenwinder heeft de ruwvoerproductie goed in de vingers en doet er alles aan om zoveel mogelijk melk uit ruwvoer te winnen. ForFarmers geeft ze daarbij de juiste tips en adviezen. Gijs Korenwinder: “We zijn blij met deze samenwerking. ForFarmers specialiseert zich ook in de geitensector. De adviezen kloppen en op basis daarvan kunnen we goed sturen en de dieren gezond houden.”

Een goede ruwvoerkwaliteit is essentieel

Ruwvoer is het belangrijkste onderdeel van het rantsoen, dus een goede ruwvoerkwaliteit is essentieel. Hoe pakt Koren­winder het maken van goed ruwvoer aan? “We zorgen voor schoon grasland. Vuil uit de sloten laden we direct op waardoor er minder verontreiniging op het land is. In het voorjaar willen we zo min mogelijk op het land rijden, want de draagkracht is niet zo hoog. De eerste bewerking is vloeibare kunstmest, maximaal 100 kg zuivere stikstof, via spaakwielbemesting. Na de eerste snede brengen we ook drijfmest op het land met behulp van een sleepslang, hierdoor kunnen we water toevoegen aan de mest, dit komt de benutting ten goede. We kiezen dus niet voor eigen stalmest, maar voor de drijfmest van een melkveehouder, want we zijn bang dat de ruige stalmest niet goed genoeg verteerd is op het moment van inkuilen.”

Afbeelding: Korenwinder_hoofdfoto product of nieuwsitem 720x290

Nauwkeurige bemesting

Korenwinder verstrekt kunstmest voor de eerste vier snedes. “We kijken wat het weer gaat doen. Blijft het droog, dan kiezen we voor kunstmesttoediening via spaakwielen, dit doet de loonwerker. Voorspellen ze regen, dan gaan we zelf kunstmest strooien.” Drijfmest komt na de eerste snede, na de tweede snede en na de vierde snede op het land. Door de drijfmestgift in meerdere kleine porties te verdelen, ontstaat er een constante grasgroei.

Aandacht voor inkuilen

Sinds een tweetal jaren past Korenwinder lasagnekuilen toe. Ze kuilen de eerste en tweede snede over elkaar, zodat de geiten het hele jaar ruwvoer van constante kwaliteit krijgen. Daarnaast hebben ze vorig jaar grond van de buren kunnen aankopen. Hierdoor zijn ze zelfvoorzienend in gras geworden en hebben ze de overstap gemaakt van een rantsoen met gras, bijproducten en krachtvoer, naar een gras/krachtvoer-rantsoen. “Het winnen van goed kuilgras is nog belangrijker geworden voor familie Korenwinder, daar focussen ze nu gericht op. Mét succes. Met aandacht voor het grasland en de inzet van lasagnekuilen is de melkproductie de laatste jaren gestegen, terwijl het krachtvoerverbruik daalde”, vertelt geitenspecialist Mark Elshoff. “Dankzij de lasagnekuilen krijgen de geiten jaarrond stabieler ruwvoer. Hierdoor hoeven de ondernemers minder bij te sturen met mengvoer en weten de geiten hun goede melkproductie vast te houden.”

Afbeelding: Korenwinder_hoofdfoto 720x290

Hoe verloopt het inkuilproces bij Korenwinder?

Van de eerste drie sneden maait Korenwinder rond de 2.500 tot 3.000 kg drogestof per hectare. Ze maaien het gras redelijk jong, en halen meestal zes snedes van het land. Het weer is leidend bij het maai­moment. “We maaien het gras liever een week te vroeg bij stabiel weer, dan een week te laat. De veldperiode is meestal zo’n 36 uur. De loonwerker weet dat ze bij ons al vroeg op de dag mogen beginnen met inkuilen, want we willen het gras niet te droog laten worden. We hebben liever een kuil van 35% drogestof, dan een kuil van 55% drogestof.” Het maaien, schudden, harken en kuil afdekken doen de ondernemers zelf, de loonwerker hakselt het gras en zorgt dat de kuilen goed aangereden worden. “We maken steeds twee kuilen, zodat de shovel op de ene kuil kan vastrijden terwijl de silagewagen op de andere kuil het gras lost.” Na het inkuilen maken de ondernemers de kuil meteen goed dicht met onderfolie, plastic, kuilkleed en banden.

Korenwinder laat ook SiloSolve FC aan de graskuilen toevoegen. Dit doen ze om broei in de kuil te voorkomen. “Broei is echt funest bij geiten. De opname en voerderwaarde van gras loopt dan terug, waardoor de productie achter blijft. Dus toen onze specialist Mark Elshoff ons tipte op dit inkuilmiddel, zijn we het gelijk gaan toepassen. En het werkt echt perfect, de kuilen blijven goed. We zijn erg blij met dit product.”