Waar ben je naar op zoek?

Ruwvoerseizoen 2022: bereid je voor met deze drie tips!

Afbeelding: René van de Gevel

Geitenspecialist René van de Gevel
"Bereid uw ruwvoerteelt goed voor. Check de kwaliteit van de graszode en stem de bemesting - ondanks de hoge kunstmestprijzen - goed af op uw maaistrategie."

ForFarmers helpt u verder met de groep duurmelkers. Dankzij onze jarenlange ervaring met deze dieren en een uniek voedingsadvies, inclusief speciaal krachtvoer voor duurmelkgeiten, blijven uw duurmelkers jaarrond gezond en productief. Het geitenteam van ForFarmers heeft verschillende tips en adviezen uit de praktijk voor u verzameld. In dit artikel focussen we op de ruwvoerteelt. 

Goed ruwvoer is de basis om optimaal te kunnen melken. Dit hebben we afgelopen seizoen nadrukkelijk ondervonden. Met name door de wisselende weersomstandigheden in het voorjaar, was de graskuilkwaliteit (vooral eerste en tweede snede) op zijn zachtst gezegd zeer wisselend. Dit resulteerde erin dat hier en daar het rantsoen flink gecorrigeerd moest worden met aanvulling van extra eiwit. Wat kunt u doen om de graskwaliteit dit jaar zo goed mogelijk te krijgen?
 
In dit artikel leest u onze drie tips: 
 

Afbeelding: Wouters duurmelken nieuwsitem_2 720x290
1

Start met het maken van een ruwvoerplan

René van de Gevel: "Het nieuwe teeltseizoen staat weer voor de deur. Wilt u komend seizoen maximaal melken uit ruwvoer dan is het belangrijk om een aantal voorbereidingen te treffen. U wilt natuurlijk de perfecte graskuil, maar wat is dat voor uw bedrijf? Dit is voor ieder bedrijf anders en o.a. afhankelijk van het aandeel gras en eventueel gevoerde bijproducten in het rantsoen en de doelstelling van uw bedrijf.
 
Bepaal eerst welke kwaliteit ruwvoer u wilt en wat daarvoor nodig is. Uw ForFarmers-specialist kan u uitstekend helpen met het maken van een juist ruwvoerplan gebaseerd op de behoefte van uw melkgeiten en de behoefte van de bodem. Daarvoor heeft ForFarmers Terrascoop ontwikkeld. Terrascoop is een online-adviesprogramma, waarmee we op basis van alle belangrijke data een optimaal ruwvoerplan voor u kunnen maken. Stem dit met uw specialist of accountmanager af."
 
2

Maak een goed bemestingsplan

Afbeelding: 7_Denk aan kali en natrium
De basis van de bemesting is meestal de dierlijke mest. Deze kan het beste zo vroeg mogelijk uitgereden worden, mits de draagkracht van het perceel het toelaat. Omdat we natuurlijk op het scherpst van de snede aan het bemesten zijn, is het wel belangrijk om te weten hoeveel stikstof, fosfaat en kali er in de dierlijke mest zit. Daarom is het aan te bevelen om een mestmonster te nemen en deze te laten analyseren, zodat u weet met elke gehaltes u kunt rekenen. Met behulp van ons bemestingsadviesprogramma Optiplant kan uw ForFarmers-speciaist op basis van deze gehaltes het juiste bemestingsadvies geven.
 
Voorjaarsmeststof geeft minder stikstofverlies
Als een vroege mestgift niet mogelijk is (bij natte omstandigheden of nieuw ingezaaid grasland), adviseren we om een vroege eerste  kunstmestgift te doen, zodat het gras tijdig over de juiste nutriënten beschikt om te gaan groeien.
 
Gebruik een specifieke voorjaarsmeststof, bijvoorbeeld GroGrass Stabiel, voor deze vroege eerste gift als ook voor de aanvullende gift. De voorjaarsmeststof bevat in verhouding wat meer stikstof in ammoniumvorm. Deze stikstofvorm bindt zich in de grond en geeft dus minder verlies door uitspoeling of vervluchtiging. GroGrass Stabiel bevat naast de ‘stabiele stikstof’ ook een nitrificatieremmer en zwavel. Deze 'remmer' vertraagt de omzetting van ammonium naar nitraat, waardoor verliezen nog meer beperkt worden en er dus meer stikstof beschikbaar blijft voor het gewas. Zwavel is een belangrijke bouwsteen van eiwit en geeft een betere eiwitkwaliteit en moet voor de eerste snede altijd worden bijbemest.
 
3

Zorg voor een goede grasmat

Zorg voor schone, vlakke percelen ter voorkoming van vervuiling met gronddeeltjes. Dit is zeker bij melkgeiten heel belangrijk. Een hoog ruw-as getal (wat staat voor vervuiling door gronddeeltjes) geeft meer kans op schimmels in de kuil, een lagere voederwaarde en een grotere kans op listeria bij de geiten. Voorkom vervuiling door het hele jaar door mollen te vangen.
 
Wat kun je verder doen?
  • Loop door de percelen en kijk naar de zodedichtheid. Staan de goede grassen er of zie je onkruid en zitten er mollen?
  • Ga in het voorjaar de percelen wiedeggen; hiermee trek je slechte (ondiep wortelende) grassen los, trek je molshopen vlak en “schud je de bodem wakker”. Dit doe je als volgt: zet de tanden stekend, rij stevig door en kijk niet meer achterom. Het perceel lijkt in eerste instantie een ravage, maar de mat herstelt zeer snel hiervan.
  • Als er onkruid staat, pas dan een onkruidbestrijding toe.
  • Besluit bij ‘kale plekken’ in het perceel om door te zaaien; bij voldoende vocht kan dat eventueel gecombineerd worden met het wiedeggen, maar als de omstandigheden wat droog zijn, breng dan het graszaad met behulp van schijven in de grond om op die manier voldoende vocht te hebben, zodat het zaad gemakkeijk kan kiemen.
Afbeelding: Banner regiotap 2019

Capri Productiescan op uw bedrijf?

Wilt u inzicht in het verdienpotentieel van uw gehele bedrijfsmanagement: van opfok – dekstrategie tot duurmelkaanpak? Vraag dan bij uw geitenspecialist of dealer om een Capri Productiescan. Laat hieronder via de oranje button uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Vrijblijvend Capri Productiescan aanvragen