Waar ben je naar op zoek?

Tips voor een geslaagde inzaai van mais

Advies van onze specialist Advies van onze specialist2-4-2021

Het voorjaar staat voor de deur, dit betekent dat de mais (vanaf half april) weer gezaaid kan worden. Om te komen tot een succesvolle start van de mais geven wij een aantal handige tips.

Afbeelding: Mais inzaaien
1

Bodem: zorg dat de pH op een goed niveau is

Een vruchtbare bodem is belangrijk om goede en gezonde gewassen te kunnen telen. Belangrijk is hierbij dat de pH op een goed niveau is (op zandgrond > 5,5). Een goede pH is belangrijk voor:

  • Een optimale opname van nutriënten
  • Het bodemleven (belangrijk voor bodemstructuur en dus ook waterhuishouding)
  • Het bindend vermogen van de bodem en uitwisseling van elementen


Een vanggewas of groenbemester legt nutriënten, waaronder oa stikstof vast. Om ervoor te zorgen dat de opgenomen nutriënten ten goede komen aan het maisgewas is het van belang dat een vanggewas/groenbemester niet te laat wordt ondergewerkt.

2

Bemesting

Mais onttrekt bij een opbrengst van 18 ton drogestof circa 200 kg stikstof, 80 kg fosfaat en 275 kg kali. Veruit het grootste gedeelte van de bemestingsbehoefte van mais wordt ingevuld met dierlijke mest. Veelal zal er vaste geitenmest worden uitgereden, 25 à 30 ton vaste mest is voldoende om de meeste behoeftes te dekken. Alleen de hoeveelheid stikstof zal dan nog wat aangevuld moeten worden.

Het tekort aan stikstof kan het beste in de vorm van rijenbemesting worden aangevuld (advies 125 kg GroMais Opticoat). De kali kan het beste breedwerpig worden aangevuld met bijvoorbeeld Kali-60 of Kornkali. Het advies hierbij is om deze te strooien na de inzaai van mais, maar nog vóór de opkomst, om verbrandingsschade te voorkomen. Kali is met name belangrijk voor de vochthuishouding en het transport van nutriënten in de plant. Dus voldoende kali geeft een gezonder gewas en zorgt ervoor dat de plant beter tegen droogte kan.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een bemestingsplan voor mais.

Afbeelding: Bemestingsadvies maïs geiten
3

Kies het ras dat bij uw bedrijfssituatie past

Een juiste rassenkeuze draagt direct bij aan een verhoging van het rendement uit eigen voer. Binnen ForFarmers is een voorkeursassortiment voor geiten samengesteld. > Bekijk hier de folder maisrassen en maismeststoffen geiten. 

4

Zaai mais als het weer en de bodem het toelaten

Begin pas met het inzaaien van mais als het weer en de bodem het toelaten. Mais begint te kiemen bij een bodemtemperatuur tussen 8 en 10 graden. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het inzaaien van mais? Of heeft u een andere vraag aan onze teeltspecialisten?  Neem contact op met uw specialist, accountmanager, klantsenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer.