Waar ben je naar op zoek?

Tips voor goede gras- en maiskuilen

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws29-3-2021

Nog niet eerder uitgevoerd onderzoek naar de afbraaksnelheid van mengvoergrondstoffen in de pens van geiten geeft ForFarmers meer inzicht in de voederwaarde van veelgebruikte grondstoffen voor geiten. De geiten worden nu naar hun werkelijke behoefte gevoerd, dit geeft een grotere voorspelbaarheid van voerefficiëntie en melkproductie en uiteindelijk een beter rendement.

Innovatief onderzoek bij geiten

We weten allemaal dat een geit geen kleine koe is. Ze zit fysiologisch anders in elkaar en vreet ook anders dan een koe. Toch is de afbraaksnelheid in de pens van veelgebruikte mengvoergrondstoffen in Nederlandse geitenvoeders nog nooit bij geiten onderzocht. Tot nu. Op initiatief van ForFarmers is in samenwerking met Universiteit Utrecht en met medewerking van het laboratorium Diervoeding in Wageningen een onderzoek bij geiten uitgevoerd om te zien hoe de grondstoffen in de pens van de geit verteren.

Afbeelding: mengvoer geiten_hoofdfoto

Voederwaardecijfers specifiek voor geiten

Bart Tas, Innovatiemanager Herkauwers: “Door de afbraaksnelheid van twaalf veelgebruikte mengvoer-grondstoffen in de pens van geiten te bepalen, zien we dat geiten en koeien verschillend met grond-stoffen omgaan. Zo blijkt dat eiwit bij een geit minder snel wordt afgebroken in de pens dan bij een koe. De afbraak van celwanden verschilt per grondstof, maar over het algemeen worden celwandrijke grondstoffen in de pens van geiten minder snel afgebroken dan bij koeien. Dankzij deze metingen rekenen we nu met voederwaardecijfers specifiek voor geiten. Daarmee kunnen we onze voeders in het Capri Feed2Milk assortiment nog beter samenstellen en de geiten nog gerichter naar hun werkelijke behoefte voeren.”

Dankzij dit onderzoek kan ForFarmers op geitenbedrijven nog beter sturen op gezondheid, melk- productie en voerefficiëntie en uiteindelijk een hoger rendement per geit.