Waar ben je naar op zoek?

Uit de praktijk: met eenvoudig management toch een succesvolle aflamperiode?

12-3-2018
geitenhouder wim bernts aflamperiode succesvol

Bij geitenhouder Wim Bernts uit Wamel is de aflamperiode inmiddels achter de rug. Tijd om de balans op te maken. Bernts houdt al ruim dertig jaar geiten. Op dit moment heeft hij 1.500 geiten aan de melk en eenvoud in management en een goede conditie van de dieren zijn belangrijke speerpunten voor hem.

De lammerperiode bij Wim loopt van half januari tot en met half februari. In totaal hebben 550 melkgeiten en 200 opfokgeiten gelammerd. De opfokgeiten waren goed ontwikkeld en hadden geen problemen met lammeren. Wim heeft geen geiten aan de nageboorte gehad en ook de opstart van de geiten is goed verlopen. Daarnaast waren de lammeren vitaal met een gemiddeld geboortegewicht van 3,5 kg.

Succesvol aflamperiode in de praktijk: uitval onder controle dankzij sturen op conditie en drogestofopname

Van de 550 geiten heeft 85% binnen één week gelammerd. Dit brengt een grote infectiedruk met zich mee. Toch heeft Wim het uitvalspercentage op 5% weten te houden. Dit is extra opvallend als je weet dat Wim de geiten die hij laat dekken, niet op leeftijd sorteert. Wim heeft vanwege eenvoud in management er bewust voor gekozen om de geiten niet naar leeftijd te sorteren. Zijn geitenspecialist Jelle van de Mortel verklaart: “Dat kan heel goed, maar dan moet je zoals Wim wel goed sturen op de conditie van de geiten en zorgen voor een goede drogestofopname. Dit bereik je met goed ruwvoer, in combinatie met de juiste aanvulling met onze transitievoeders.”
 

Transitierantsoen geiten:

  • Ruwvoer (aangekocht, met analyses)
  • 0,8 kg Capri Transitie Totaal + 1 kg Capri Prima Vitaal
  • Univit Top (mineralen) + 30 cc Propyleenglycol


Rantsoen opfokgeiten:

  • Ruwvoer (aangekocht met analyses)
  • Capri Vitaal 1,2 kg


Lammeren:

  • VitaMilk Capri Solide