Waar ben je naar op zoek?

Voerwinst blijft stijgen bij geitenklanten van ForFarmers

Wist u dat... Wist u dat...15-7-2021
Afbeelding: Silosolve geit_intro

De Agroscoop jaarresultaten 2020 van ForFarmers geitenklanten zijn bekend en we zijn trots op het resultaat. De voerwinst is wederom gestegen. Dit is deels te verklaren vanwege de hoge melkprijzen, maar tevens vanwege de betere ruwvoerkwaliteit. ForFarmers stuurt op ruwvoer als belangrijk onderdeel van het totale geitenrantsoen. Met onze ruwvoeraanpak TERRA+ begeleiden we geitenhouders planmatig, doelgericht en op een praktische manier naar een hogere ruwvoeropbrengst, een betere ruwvoerkwaliteit én een hoger aandeel melk uit ruwvoer.

ForFarmers vergelijkt de resultaten van 72 geitenbedrijven met behulp van Agroscoop. Het gaat alleen om bedrijven die het afgelopen jaar minimaal tien maanden van ForFarmers hebben gevoerd en toestemming hebben gegeven om data te delen. Dit maakt de resultaten betrouwbaar, één bedrijf meer of minder heeft weinig effect op het gemiddelde.

Als we de gemiddelde jaarresultaten 2020 uit Agroscoop bekijken (zie afbeelding), concluderen we dat de 72 deelnemende geitenbedrijven het zeer goed hebben gedaan. De melkproductie is gestegen naar 1.220 kg per geit en de kg vet en eiwit komt uit op 90 kg per geit. Een uitstekend resultaat. De voerwinst (melkgeld minus ruwvoer, mengvoer en bijproducten) is wederom toegenomen en ligt nu op €576,- per geit (in 2019: €538,- per geit). De vijftien bedrijven met de hoogste voerwinst per geit realiseerden gemiddeld 1.429 kg melk en een voerwinst van €705,- per geit. Een hele mooie prestatie!

 

Afbeelding: Agroscoop 2020
Klik op de tabel voor een grotere weergave

Betere ruwvoerkwaliteit draagt bij aan verlaging krachtvoerverbruik

Door samen met onze klanten goed te focussen op ruwvoerkwaliteit en het ruwvoer ook nauwkeurig in te passen in de rantsoenen, zien we een verlaging van het mengvoerverbruik. Samen met de teeltspecialisten ruwvoer zetten we in op een consequente meerjarige aanpak om de ruwvoerkwaliteit te verbeteren. Dit levert voordeel voor de klant, want hoe meer melk uit ruwvoer, hoe efficiënter het bedrijf. Meer over deze gecombineerde aanpak leest u hier. 

Onderstaande grafiek laat gedurende meerdere jaren de verdeling van de totale drogestofopname van mengvoer, droge bijproducten, natte bijproducten en ruwvoer (totale rantsoen) per geit zien. Vanaf 2015 is het mengvoeraandeel gedaald van 70% naar 60% geit.

Afbeelding: drogestofopname geiten 2020

Enkele kengetallen van de top 5 deelnemers

We geven nu de resultaten weer van de top 5 beste bedrijven (het gemiddelde van vijf bedrijven) per onderdeel. 

KengetalGemiddeld resultaat top 5
Kg melk per geit1.500
Kg meetmelk per geit1.517
Kg vet en eiwit per geit112,3
Kg mengvoer/100 kg meetmelk39,9
Kg KV en KVA/100 kg meetmelk50,3
Kg KV en KVA/kg vet en eiwit 6,8
% vet4,44
% eiwit3,64
€ voerwinst per geit735
€ mengvoer/100 kg meetmelk11,6
€ KV en KVA/100 kg meetmelk13,7
€ totale voerkosten/100 kg meetmelk 17,6

KV = krachtvoer, KVA = krachtvoerachtigen.

 

Optimaal resultaat op het geitenbedrijf

Het bedrijf met de hoogste stijging in voerwinst realiseerde een toename van €118,56 per geit. Dit zijn natuurlijk super resultaten! ForFarmers werkt samen met de geitenhouder naar een optimaal resultaat op het geitenbedrijf. Via ons nieuwe hulpmiddel de Capri Productiescan krijgt een geitenhouder eenvoudig inzichtelijk wat het verdienpotentieel van zijn melkgeiten is en op welk vlak in de bedrijfsvoering de meeste winst te behalen is.