Waar ben je naar op zoek?

Voerwinst neemt toe bij geitenklanten van ForFarmers

Wist u dat... Wist u dat...24-4-2020

De Agroscoop jaarresultaten 2019 van ForFarmers geitenklanten zijn bekend en we zijn trots op het resultaat. We zien dat gemiddeld genomen de voerwinst is gestegen, mede dankzij een lager krachtvoerverbruik. Dit is te verklaren vanwege de betere ruwvoerkwaliteit. Ruwvoer is een belangrijk onderdeel van het voer, dus een goede ruwvoerkwaliteit is essentieel om de dieren te laten presteren. Met onze ruwvoeraanpak TERRA+ werkt u planmatig, doelgericht en op een praktische manier aan een hogere ruwvoeropbrengst per hectare, een betere ruwvoerkwaliteit én een hoger aandeel melk uit ruwvoer.

Als we de jaarresultaten 2019 uit Agroscoop presenteren, concluderen we dat de 71 deelnemende geitenbedrijven die over 2019 meer dan 10 maanden van ForFarmers gevoerd hebben, het zeer goed gedaan hebben. De melkplas is met +43 gestegen tot 1.217 kg per geit en de kg vet en eiwit komt uit op 90 kg per geit. Een uitstekend resultaat. Als we dan ook nog het krachtvoerverbruik meenemen, zien we dat deze 3 kg per 100 kg meetmelk is afgenomen en nu 62 kg bedraagt. De kosten voor krachtvoer en krachtvoerachtigen is daarmee ook €0,25 lager uitgekomen op €16,80 per 100 kg meetmelk. Dit alles resulteerde in een voerwinst (melkgeld minus ruwvoer, mengvoer en bijproducten) van maar liefst €538,- per geit. De 20% bedrijven met de hoogste voerwinst per geit (15 bedrijven) realiseerden gemiddeld 1.418 kg melk en een voerwinst van €651,- per geit. Een mooie prestatie!

Afbeelding: Agroscoop 2019 geiten

Betere ruwvoerkwaliteit draagt bij aan verlaging krachtvoerverbruik

Mede doordat het Capri-team van ForFarmers veel aandacht besteed aan een goede ruwvoerkwaliteit, zien we een steeds verdere afname van de kg krachtvoer en krachtvoerachtigen per 100 kg meetmelk (zie grafiek). Het verbeteren van de ruwvoerkwaliteit vraagt om een consequente meerjarige aanpak. Ervaring en specifieke kennis zijn voorwaarden om dit te kunnen realiseren. Geiten stellen specifieke eisen aan ruwvoer en dus ook aan bemesting, rassenkeuze, oogstmoment, en de keus voor inkuilmiddelen. Daarom werken we bij ForFarmers samen met onze teeltspecialisten ruwvoer. Meer over deze gecombineerde aanpak leest u hier. 

Afbeelding: kg krachtvoer en krachtvoerachtigen 2019

We zien wel verschillen tussen de bedrijven

Het verschil in voerwinst tussen de hoogste en laagste score is best groot; het bedrijf met de hoogste voerwint behaalt €716,- per geit, het bedrijf met de laagste voerwinst €378. Een voerwinstverschil van €338 per geit. Uiteraard zijn er veel oorzaken aan te wijzen waardoor er grote verschillen tussen bedrijven ontstaan. Zowel verschil in managementvaardigheden maar ook verschil in huisvestingsvorm, leeftijd veestapel, ziektestatus of hittestressgevoeligheid spelen een rol.

De melkproductie per geit verschilde in 2019 over de 71 bedrijven met 644 kg per geit. De kg vet en eiwit spreiding was 49 kg per geit. Het bedrijf met de hoogste stijging in voerwinst realiseerde een toename van €219 per geit.

Enkele kengetallen van de top 5 deelnemers (het gemiddelde van vijf bedrijven)

KengetalGemiddeld resultaat top 5 Beste resultaat per onderdeel per deelnemer
Kg melk per geit1.4851.529
Kg meetmelk per geit1.5011.581
Kg vet en eiwit per geit112 117,1
Kg mengvoer/100 kg meetmelk38,6 36,2
Kg KV en KVA/100 kg meetmelk4742
Kg KV en KVA/kg vet en eiwit 6,76,6
% vet4,414,62
% eiwit3,663,69
€ voerwinst per geit687716
€ mengvoer/100 kg meetmelk11,210,0
€ KV en KVA/100 kg meetmelk13,412,3
€ totale voerkosten/100 kg meetmelk 18.318.1
€ KV en KVA/kg vet en eiwit1,811,66

KV = krachtvoer, KVA = krachtvoerachtigen.

 

Mooie cijfers, mede dankzij innovaties

Al met al uitstekende cijfers omdat het in 2019 niet allemaal vanzelf ging. Met name de hete zomer en herfst verliepen moeizaam. De cijfers laten zien dat onze geitenhouders in staat zijn geweest om de geiten toch goed te laten presteren, mede dankzij onze hittestressaanpak

We zijn trots dat onze geitenhouders deze prestaties samen met onze producten en adviezen hebben gerealiseerd. Onze innovaties van de afgelopen jaren hebben zeker haar waarde bewezen. Uw geitenspecialist of accountmanager informeert u graag meer hierover.