Waar ben je naar op zoek?

Is de mais al rijp voor de oogst?

Praktische tips Praktische tips27-8-2020

Wanneer is de tijd rijp om uw mais te hakselen? Dit moment is op sommige percelen nu al het geval. De maisoogst komt dus eerder dan u denkt. Bepaal het juiste moment in drie stappen.  

De warme en droge weersomstandigheden van afgelopen weken (en daardoor droogtestress) kunnen het rijpingsproces van mais hebben versneld. Op percelen met een hoog organisch stofgehalte treedt droogtestress minder snel op, daardoor kan de plant langer doorgroeien en zal de afrijping later starten. Ook wanneer u het perceel heeft beregend of er veel regen is gevallen, zal de plant langer doorgroeien en de afrijping later starten. Tot slot is het maisras bepalend voor de snelheid in afrijping.

Een optimaal rantsoen voor geiten krijg je bij mais met 32% tot 35% drogestof. Wat zetmeel betreft ga je het liefst voor een maximaal rijpe korrel, maar dat kan soms leiden tot een te hoog totaal aan drogestof. Daarom is het zaak om zowel stengel en blad als de kolf te beoordelen op drogestof en vervolgens te bekijken hoe je uitkomt. Dus: ga het maisperceel in en bekijk wat je daar ziet.   

Niet alleen per regio, maar ook binnen een bedrijf kan het rijpheidsstadium verschillen. Dit kan zelfs betekenen dat u voor het beste resultaat voor de keuze komt te staan om meerdere oogstmomenten te kiezen.

 

1

Stap 1: Beoordeel drogestof stengel en blad

Bij het vaststellen van het droge stofgehalte van stengel en blad is de verkleuring van het blad en de sapstroom in de stengel bepalend. Doorsnijden van een aantal stengels en samenknijpen van het snijvlak, laat zien hoe actief de sapstroom is. De verkleuring van het blad wordt uitgedrukt in het aantal bladeren dat nog voor meer dan 50% groen is. De onderstaande tabel toont de relatie tussen hoedanigheid van de stengel en blad en het drogestofgehalte.

 • Gehele plant nog groen en er loopt vocht uit de stengel 
18%
 • Plant 3/4 groen en stengels nog vochtig
21%
 • Plant half groen en stengel praktisch droog
24%
 • Plant 1/4 groen en stengel geheel droog
27%
 • Plant geen groene delen meer (gewas lijkt dood)
30%

 

3

Stap 3: Combineer en bepaal het drogestofgehalte

Aan de hand van de vastgestelde drogestofpercentages voor stengel en blad en voor de kolf kan met behulp van onderstaande tabel het drogestofgehalte van de totale plant worden afgelezen. En daarmee of het juiste oogstmoment in zicht komt!

                            Drogestofgehalte stengel en blad (%)
  18 21 24 27 30
Ds % kolf Drogestofgehalte totaal (stengel + blad + kolf) (50% kolfaandeel) 
35 24 26 28 30 32
40 25 28 30 32 34
45 26 29 31 34 36
50 26 30 32 35 38
55 27 30 33 36 39
60 28 31 34 37 40
65 28 32 35 38 40

Wat is het ideale oogstmoment per categorie?

We zien momenteel verschillende categorieën maispercelen. Houd uw percelen nauwlettend in de gaten voor het bepalen van het juiste oogstmoment.

 1. Groene mais met kolf
  Als de mais zich ondanks de droogte goed heeft ontwikkeld en nog groen is, wacht dan met oogsten totdat de kolf goed rijp is. De mais kan het beste geoogst worden bij een drogestofgehalte van 32% tot 35%.  
   
 2. Verdroogde mais met kolf
  Is de maisplant verdroogd maar is er wel een kolf gevormd? Wacht dan met oogsten totdat de kolf rijp is. De bladeren boven de kolf moeten in dit geval nog wel groen zijn, zodat het suiker in de plant omgezet kan worden naar zetmeel. Wanneer de bladeren al zijn afgestorven, zal de kolf hoogstwaarschijnlijk niet meer volledig afrijpen. Ook mogen de kolven niet geknakt zijn. Bij geknakte kolven vindt er geen sapstroom naar de kolf meer plaats en rijpt de kolf niet af. Zitten de kolven al los en is het vochtgehalte van de plant boven de 28%, wacht dan niet langer met de oogst. 
   
 3. Percelen (groen of verdroogd) zonder kolf
  Wacht met oogsten van deze mais tot een drogestofpercentage van 28-30%. Laat de maisplanten niet te droog worden, omdat het zonder kolf lastiger is om het gewas goed te verdichten tijdens het inkuilen. Tevens zal de verteerbaarheid en smakelijkheid van het gewas hard achteruit gaan.

Nog vragen?

Wilt u meer weten? Uw geitenspecialist of dealer informeert u graag meer hierover. Of neem contact op met onze Klantenservice Herkauwers.