Waar ben je naar op zoek?

Wat kun je doen nu de melkprijs onder druk staat?

John Bruin, geitenspecialist
Als ik geen geld uitgeef, hoef ik het ook niet terug te verdienen

Wanneer de melkprijs onder druk komt te staan en daarmee de marge krapper wordt, zien we vaak dat ondernemers zuiniger aan doen in bijvoorbeeld krachtvoer (minder voerkosten). Onder het motto van “als ik geen geld uitgeef, hoef ik het ook niet terug te verdienen” resulteert dat soms in verkeerde en/of doorgeschoten zuinigheid. Geitenspecialist John Bruin: "Is het rantsoen dan nog in balans? Zijn er opties om de voerkosten te verlagen met weinig risico op productiederving? Zijn er nog andere opties in de bedrijfsvoering die rendement opleveren? Lees dit nieuwsartikel eens door, wellicht brengt het je op ideeën die je samen met de geitenspecialist of accountmanager kunt bespreken."

Geitenspecialist John Bruin geeft enkele tips voor meer rendement bij een lagere melkprijs:

Plaag je de geit, dan plaagt zij terug

Afbeelding: John Bruin

Geitenspecialist John Bruin: "Een geit geeft niet, ze ruilt! Als zij niet de mogelijkheid krijgt om goed te produceren, zal ze dat ook niet doen. Met andere woorden, plaag je de geit, dan plaagt zij terug. Dat wil niet zeggen dat minder of goedkoper voeren nooit mag! Wel is het belangrijk te beoordelen wat de te verwachten effecten en risico’s zijn als je een dergelijke keus doorvoert. Wij kunnen je daarbij adviseren." 

 

Rantsoen in balans

Wanneer het rantsoen goed in balans is, pas dan op met het aanpassen van de broksoort en/of hoeveelheden. Het risico op melkproductiedaling is namelijk groot, waardoor ook je bedrijfssaldo snel afneemt en je rendement omlaag gaat. Een productiedaling heeft een groter effect op je saldo, dan de kostenbesparing die je op de voerkosten hebt.

Het kan wel uit, als je met lagere voerkosten dezelfde melkproductie (in kg vet en eiwit) kunt realiseren. Dan maakt het niet uit of de melkprijs hoger of lager wordt.

Afbeelding: Financiële effecten op geitenbedrijf

Wanneer kan het wel uit om goedkoper voer in te zetten?

Wanneer de ruwvoerkwaliteit dermate goed is dat deze geen aanvulling nodig heeft voor een goede melkproductie, kun je overwegen om goedkoper krachtvoer in te zetten. Wees daarbij kritisch op toevoegingen in de brok. Zijn deze wenselijk/noodzakelijk? Heeft bijvoorbeeld een vetverhoger wel het gewenste rendement op je bedrijf? En moet ik de vetverhoger bij al mijn geiten inzetten of alleen aan een selecte groep? Hoe zit het met de behoefte aan mineralen, vitaminen, buffers etc. Kunnen de geiten met minder toe?

Benut je het ruwvoer wel goed genoeg?
Soms kan een goedkopere broksoort de benutting van ruwvoer juist verhogen. Bijvoorbeeld wanneer de kuil een hoge verzuringsgevoeligheid heeft en de gebruikte broksoort ook pittig is. Dan kan met een rustigere broksoort meer uit het totale rantsoen gehaald worden. Vaak zijn rustigere broksoorten iets goedkoper.

Wat altijd geldt, is dat de rantsoenen moeten kloppen. Snelheden en hoogtes van energie (VEM) en eiwit moeten op elkaar afgestemd zijn. Pas daarna kan gekeken worden of een goedkopere brok tot saldoverhoging leidt.

Afbeelding: Artikel melkproductie geiten

Meer dan alleen voer

Heeft een lagere melkprijs een te grote invloed op de geldstroom, dan wordt het tijd om naar meer zaken dan alleen het voer te kijken.

1

Vaste lasten

Zijn de vaste lasten passend bij het prestatieniveau van de geiten? Denk daarbij niet alleen aan rente en aflossing, maar ook aan privé-onttrekkingen en betaalde arbeid.
Als voorbeeld: besteed je 1 melkbeurt in de week (van 3 uur) niet uit, dan levert dit al snel €4.000 op.

2

Vervanging

Kijk kritisch naar het moment waarop je dieren moet gaan vervangen. Weet jij wat het Break Even Point van jouw afmelkgeiten is?

Voer je de onrendabele geiten structureel te laat af? Een geit die 60 dagen te lang aanwezig blijft, kost per saldo al snel €20 meer aan voer dan dat ze aan melk heeft opgebracht. Nemen we de overige kosten als strooisel, arbeid e.d. ook mee dan is dat al gauw €33. Doe je dit structureel bij 100 van je af te voeren dieren, dan laat je dus €3.300 liggen.

3

Energie- en brandstofverbruik

Kijk ook eens kritisch naar je energieverbruik. Met name apparaten die warmte produceren (boilers, drinkautomaten) verbruiken veel stroom. Het brandstofverbruik kan soms ook lager. Laat geen machines onnodig lang draaien, laat een mengwagen voldoende lang mengen, maar nooit te lang. Doe de staldeuren op tijd dicht (voorkom warmteverlies).

Is de activiteit noodzakelijk of wenselijk?

Stel bij elke activiteit de vraag of het wenselijk of noodzakelijk is. In het verleden heb je wellicht bewust gekozen om bepaalde activiteiten, zoals een melkbeurt, het voeren, uitmesten, inkuilen, bekappen etc., uit te besteden. Beoordeel kritisch of dit nog steeds noodzakelijk is, of eerder wenselijk.

Het is vaak erg ingrijpend om bepaalde uitbestedingen (tijdelijk) weer terug te draaien, maar als het noodzakelijk wordt, zal het toch moeten gebeuren. Besparingen (bezuinigingen) doorvoeren vraagt dus om extra inspanning van jou als ondernemer.

Zet je de puntjes op de “i”?

Zet bij alle zaken de puntjes op de welbekende “i”. Ook hier geldt, wat is noodzakelijk en wat is wenselijk? Welke risico’s kleven er aan de keuzes die ik maak.
Het speenmoment bij opfok is zo’n keuze. Speen je op 12 kg gewicht of laat je de lammeren 14 kg worden? Zwaarder spenen betekent meer kunstmelkverbruik (en bij een drinkautomaat dus ook een hoger stroomverbruik).

Entingen zijn een vorm van risicoafdekking. Stel jezelf de vraag welke entingen noodzakelijk zijn en welke wenselijk. En kun je ze wellicht (tijdelijk) uitstellen?

Wees tenslotte ook scherp op het voorraadbeheer. Maak eerst de voorraden op als de geldstroom nijpend wordt. Het speculeren op prijzen van bijvoorbeeld stro kan interessant zijn, maar besef wel dat daar eerst geld in gaat zitten.

Conclusies

  • De geit geeft niet, ze ruilt: schat goed de risico’s in wanneer je goedkopere producten gaat inzetten.
  • De rantsoenen moeten voldoende in balans zijn en ook blijven (qua energie en eiwit) bij inzet van goedkopere broksoorten.
  • Door de relatief hoge waarde van melk kan besparing op de voerkosten al snel leiden tot een saldoverlaging.
  • De geit kan er niets aan doen wanneer de melkprijs verandert.
  • Verbetering van de ruwvoerkwaliteit geeft bij gelijke benutting een besparing op de krachtvoerkosten.
  • Kijk kritisch naar de besparingsmogelijkheden op jouw bedrijf.
  • Is een activiteit noodzakelijk of wenselijk?


Wil je zelf ook een berekening of heb je een andere vraag aan onze geitenspecialisten? Neem contact op met je specialist, accountmanager, Klantenservice Herkauwers of regionale ForFarmers dealer.

Waarom verdient duurmelken beter met ForFarmers?

Als geitenteam willen we onze kennis graag delen, zodat jouw duurmelkgeiten jaarrond gezond blijven en een hoge melkproductie realiseren. Met onze jarenlange ervaring met duurmelkgeiten en een uniek voedingsadvies, inclusief speciaal krachtvoer voor duurmelkers, helpen we je verder en loopt het nog beter op jouw bedrijf. Die extra zorg en welverdiende aandacht voor duurmelkgeiten betaalt zich uiteindelijk terug in een beter financieel resultaat onderaan de streep.

Het unieke aan de (buitendienst)medewerkers van ForFarmers is dat we niet alleen verstand van voeding hebben, maar ook van alle bijkomende managementmaatregelen op een geitenhouderij. Er staat altijd een team van specialisten voor je klaar: van (ruw)voerspecialist, technisch specialist, klimaatspecialist tot nutritionist. Dit team van specialisten werkt ook samen aan de juiste voedingsaanpak, gebaseerd op specifieke voernormen.

Capri Productiescan op jouw bedrijf?

Wil je inzicht in het verdienpotentieel van jouw gehele bedrijfsmanagement: van opfok – dekstrategie tot duurmelkaanpak? Vraag dan bij jouw geitenspecialist of dealer om een Capri Productiescan. Laat hieronder via de oranje button je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op.

Vrijblijvend Capri Productiescan aanvragen