Waar ben je naar op zoek?

Winnaar Agroscoopbokaal melkgeitensector: Meest duurzame bedrijfsvoering

Sector Nieuws Sector Nieuws19-5-2020

Jan en Jeannette van de Ven uit Oirschot winnen de Agroscoopbokaal omdat zij op alle vlakken een duurzame bedrijfsvoering hanteren. Op hun bedrijf 4Vennekeshoeve houden ze 1.600 geiten. 

Jan en Jeannette van de Ven Oirschot
Jan en Jeannette van de Ven samen met hun medewerksters Sandra Hazenberg (links) en Gaby Wessels

Duurzame bedrijfsvoering

De duurzame bedrijfsvoering begint op het land, waar ze de ruwvoerteelt voortdurend optimaliseren en hiermee het krachtvoerverbruik weten terug te dringen. Op het kengetal ‘kosten krachtvoer en krachtvoerachtigen per 100 kg melk’ scoren ze als één van de besten in Agroscoop. Zorgvuldig omgaan met je dieren en een goed dierenwelzijn, zijn de rode draad op 4Vennekeshoeve.

Gezonde veestapel

De geitenhouders worden begeleid door ForFarmers geitenspecialist René van de Gevel. Hij concludeert: "Jan en Jeannette begonnen als één van de eerste geitenhouders met het duurmelken van geiten: een melkgeit minder vaak af laten lammeren. Dit komt de gezondheid van het dier ten goede. Verder blijven alle lammeren die op het bedrijf geboren worden op het bedrijf. De geitenlammeren worden melkgeiten en voor de bokken hanteren ze een vast regime: een deel blijft vier weken, een deel mesten ze af tot een leeftijd van vier maanden (rosébokken) en een deel wordt ingezet voor de fokkerij. Deze gesloten bedrijfsvoering resulteert in een gezonde veestapel waardoor er bijna geen medicatie nodig is.”