Waar ben je naar op zoek?

Zorg voor goed grasland in 2023 met behulp van deze tips

Advies van onze specialist Advies van onze specialist23-9-2022

Op het gebied van ruwvoerteelt speelt er veel.  In dit artikel zetten onze ruwvoerteeltspecialisten de actualiteiten van september op een rij.

Beoordeel nu je grasland

Gelukkig heeft het op veel plaatsen inmiddels geregend, al zijn er ook regio’s waar nog steeds onvoldoende regen is gevallen om graszaad of groenbemesters in te zaaien. Beoordeel nu je grasland. Hier en daar begint het weer groen te worden. Maar dit zijn lang niet altijd de gewenste hoogproductieve grassen. Mocht er veel onkruid kiemen, zou je een onkruidbestrijding kunnen doen en vervolgens kunnen doorzaaien, met het gewenste graslandmengsel. Doorzaaien kan nog de hele maand september en oktober en zelfs bij goede omstandigheden nog in november.

Inzaai maispercelen met (blijvend) grasland

Omdat scheuren op zand- en löss-grond nu niet meer mag, is het misschien een goede optie om op de vrijgekomen maispercelen grasland in te zaaien. De mais is/wordt op veel plaatsen vroeg geoogst dit jaar, dus dat biedt ruimte voor inzaai van grasland (voor 1 oktober). Op kleigrond geldt geen plicht tot inzaai van een vanggewas, hier kan natuurlijk ook prima nu grasland ingezaaid worden. Indien gewenst kunnen bestaande graslandpercelen dan in het voorjaar nog gescheurd worden en ingezaaid worden met mais (of een ander gewas).

Afhankelijk van het beoogde doel dat u met het nieuwe grasland heeft kunt u een keuze maken uit het TopGrass-assortiment van ForFarmers. Lees: Topgrass voor meer en beter gras per hectare.

Inzaai op droogtegevoelige percelen

We hebben weer een uiterst droge zomer gehad. Dit heeft menigeen aan het denken gezet of er niet een grasmengsel met betere droogtetolerantie ingezaaid kan worden. Het gaat dan vaak om maaipercelen die niet (of minder vaak) beregend kunnen worden. ForFarmers heeft in samenwerking met DLF veel onderzoek gedaan naar droogtetolerantie. Specifieke droogtetolerante mengsels hebben vaak ook een hogere opbrengst dan percelen met Engels raaigras. Er is dit jaar zeer veel belangstelling voor droogtetolerante grasmengsels. ForFarmers levert twee mengsels die zeer goed zijn toe te passen op droogtegevoelige gronden, nl. de TopGrass Hydro Power en de TopGrass Eiwit Power. Met beide mengsels zijn inmiddels uitstekende ervaringen opgedaan.

Vanggewassen na mais

Een groot aantal gewassen zijn toegestaan als vanggewas na de mais op zand- en löss-grond, waaronder Italiaans raaigras, bladrammenas, bladkool en Japanse haver. Mengsels mogen ook, mits 2/3 van de componenten op de lijst toegestane gewassen staat. Meer hierover lees je in een actueel bericht op de website van FarmConsult.


Bij een ruwvoertekort kun je ook kiezen voor een mix van Italiaans raaigras en klavers, om in het voorjaar nog een snede gras van te maaien. Japanse haver wordt aanbevolen indien aaltjes (Pp) een probleem zijn in het bouwplan. Japanse haver is een snelgroeiende groenbemester, die eventueel ook een keer gemaaid kan worden. Lees: Vanggewas na mais heeft grote voordelen.

Extra eiwitproductie door stikstofbinding

Speelt er op uw bedrijf een (dreigend) ruwvoertekort, dan zijn wellicht onze tijdelijke mengsels Primagras Turbo en Primagras Rotatie interessant. Primagras Turbo is bedoeld voor één seizoen maaien met een maximale opbrengst, ideaal in vruchtwisseling met mais. Primagras Turbo bestaat uit een mengsel van Engels raai, raaigras plus en 50% Italiaans raaigras. Primagras Rotatie kan meerdere seizoenen mee en is samengesteld uit voornamelijk Tetraploid Engels raai. Tegelijkertijd zijn de kunstmestprijzen nog steeds erg hoog. Door klaver aan zo’n mengsel toe te voegen zorg je voor extra stikstofbinding en een verhoogd eiwitgehalte in het gras. 

Meer weten?

Wilt u meer adviezen over het behandelen van het grasland? Of heeft u een andere vraag aan onze geiten- of teeltspecialisten? Neem contact op met uw specialist, accountmanager, Klantenservice Herkauwers of regionale ForFarmers dealer.