Waar ben je naar op zoek?

Bodemverbeteraars

De pH (zuurtegraad) van de bodem op peil brengen doe je met kalk. Wie het organische stofgehalte van de grond snel wil verhogen, heeft baat bij compost, een meststof met veel stabiel organisch materiaal per kilo fosfaat. Gips is een uitstekende structuurverbeteraar. Deze calciummeststof heeft zich zowel op kleigronden als op (lemige) zand- en dalgronden bewezen.

Afbeelding: Kalkbemesting

Kalk voor een optimale bodem pH

Met kalk krijg de pH (zuurtegraad) van de bodem op het juiste peil. Een optimale pH is noodzakelijk voor het maximaal opnemen van voedingsstoffen door de plant, daarnaast zorgt een optimale pH voor een juiste structuur van de bodem en levert het een bijdrage aan een gezond bodemleven. De kalk dient te worden ingewerkt, waarna er een fijn zaaibed ontstaat.

De pH-streefwaarde voor zandgrond is circa 5,5 en voor kleigrond circa 6,5. Is de gemeten waarde bijvoorbeeld 4,8 in plaats van de streefwaarde 5,5, dan kan de grasopbrengst gemakkelijk met 10 procent dalen. Bekalken is dé manier om de pH op peil te brengen en te houden. Graslandvernieuwing is het moment voor bekalken, maar het kan ook uitstekend op een bestaande grasmat na de laatste snede.

Afbeelding: Tabel Kalk

Compost: fosfaatarme meststof voor een actief en gezond bodemleven

Op percelen waar het organische stofgehalte te wensen overlaat is het advies compost toe te dienen. Organische stof bindt en levert nutriënten aan het gewas, houdt vocht vast, verbetert de bodemstructuur en de waterregulatie, bevordert het bodemleven en zorgt voor betere worteling.

Compost levert een wezenlijke bijdrage aan het organisch stofgehalte van de bodem. Bij graslandvernieuwing heeft u een uitstekende mogelijkheid om in één keer een grote hoeveelheid compost aan te voeren. Voor derogatie bedrijven geldt dat de Compost onbeperkt mag worden gebruikt binnen de ruimte die de stikstof‐ en fosfaatnormen bieden. P2O5 telt voor 50% mee bij een gehalte lager dan 7,0 g/kg ds, daarboven telt het 100% mee. N telt mee voor 10%.

Gebruik compost die gegarandeerd vrij is van ziektekiemen en glas- en metaaldeeltjes. ForFarmers heeft Agrotop-compost in het assortiment waarmee u een relatief snelle verhoging van het organischestofgehalte kunt realiseren. Agrotop-compost is een gecertificeerd product, boordevol waardevolle bestanddelen. 

Advies is om niet meer dan 30 ton compost in 1 gift per jaar te geven.

Gips: belangrijke structuurverbeteraar

Gips is een uitstekende structuurverbeteraar. Het relatief goed oplosbare calcium van deze bodemverbeteraar is een onmisbare bouwsteen voor de structuur van klei en zavelgronden. Calcium hecht zich namelijk aan de kleideeltjes, waardoor de kaartenhuisachtige stapeling van deze deeltjes verbetert. Het resultaat is een rullere structuur en een beter bewerkbare bouwvoor. Verder vermindert gips de slempgevoeligheid van lichte gronden.

Gips is een pH-neutrale bodemverbeteraar en lost onder alle bodemomstandigheden goed op. Zodoende is deze calciummeststof ook geschikt als structuurverbeteraar voor kalkrijke gronden met een hoge pH. Gips heeft zich ook op (lemige) zand- en dalgronden bewezen. Gips wordt los gestort (gekiept) geleverd.  Het strooien gebeurt met een breedstrooier of schotelstrooier.

Meer weten?

Wilt u meer weten over bodemverbetering en ons aanbod in bodemverbetaraars? Neem dan contact op met uw specialist, accountmanager of dealer.