Waar ben je naar op zoek?

Een geslaagd vanggewas heeft grote voordelen

Het is verplicht om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien op zand- en lössgrond waar mais wordt geteeld.  Voor andere grondsoorten als klei en veen is inzaaien van een vanggewas niet verplicht.

Een goed geslaagd vanggewas levert een belangrijke bijdrage aan een vruchtbare bodem. Het beperkt de stikstofuitspoeling en draagt bij aan behoud van organische stof, wat goed is voor de bodemstructuur.

De voordelen van een geslaagd vanggewas op rij:

  • Aanvoer van effectieve organische stof (tot wel 1.100 kg/ha opbouw per jaar)
  • Verminderen van stikstofuitspoeling door vastlegging (tot wel 30 kg N/ha)
  • Verbetering van de bodemstructuur

Zaaimomenten vanggewas

Vanggewassen kunnen op verschillende momenten worden gezaaid:

Afbeelding: Vanggewas na mais - beslisboom

Overleg met uw loonwerker

De verplichting om voor 1 oktober in te zaaien, stelt de teler echter wel voor keuzes, want inzaaien na de maisoogst zal niet altijd mogelijk zijn. Indien de mais in september wordt geoogst kunt u een vangewas na de mais zaaien. Echter wanneer oogsten voor 1 oktober niet mogelijk is, dient u het vanggewas onder te zaaien. Dit kan op twee momenten, rond het maiszaaien (bijzaai) of kort voor het sluiten van het maisgewas (onderzaai). Overleg vroegtijdig met uw loonwerker welke mogelijkheden hij heeft. 

Bijzaai rond het maiszaaien

  • Soort vanggewas: Rietzwenk
  • Zaai de Rietzwenk vlak voor/na mais zaaien
  • Pas de juiste gewasbeschermingsstrategie toe

Onderzaai kort voor sluiten gewas

  • Soort vanggewas: Italiaans raai
  • Beoordeel de groei van de mais en zaai de Italiaans raaigras als de mais op kniehoogte is
  • Pas de juiste gewasbeschermingsstrategie toe, dat betekent o.a. dat de gewasbescherming vroeg dient te worden uitgevoerd, in ieder geval voor het 4e bladstadium