Waar ben je naar op zoek?

Topgrass voor meer en beter gras per hectare

Afbeelding: NEW TOPGRASS Bag image for website

Topgrass combineert de innovaties rond voederwaarde en smaak met eenvoud en keuzegemak: slechts vijf soorten mengsels zijn voldoende om te beantwoorden aan elke bedrijfssituatie en elk doel.

De Topgrass-mengsels zijn gemaakt voor de eisen van nu en van de toekomst, waarbij ook veranderend weer een belangrijke factor is. De toegepaste innovaties en het keuzegemak dienen uiteindelijk één doel: dat de melkveehouder de volgende stap kan maken naar meer rendement uit ruwvoer van eigen land. Bekijk de video over TopGrass: De eerste grasmengsels met voederwaardekenmerken >. 

Eenvoudig kiezen op voederwaarde en smaak

Grassen worden algemeen geselecteerd op basis van landbouwkundige eigenschappen zoals opbrengst en vitaliteit. ForFarmers doet veel aanvullend onderzoek en gaat een stap verder door ook te selecteren op voederwaarde kenmerken als MELK (energie), WDE (darmverteerbaar eiwit) en smaak. Dit is een verdieping op de beschikbare rassen in Nederland en stelt de boer in de gelegenheid maximale genetische vooruitgang te boeken op zijn graspercelen. Daarnaast hebben we de keuzemogelijkheden sterk vereenvoudigd, zodat in veruit de meeste situaties met maar vijf mengsels de behoefte ingevuld kan worden. Landbouwkundig bevatten de TopGrass mengsels de allerbeste rassen van de rassenlijst, waarbij ook de kroonroestresistentie (smaakindex) top is.

Het Topgrass assortiment

Afbeelding: Keuzeschema Topgrass 2022

Topgrass Smakelijk, voor de hoogste grasopname van weidende koeien

Weidende koeien kunnen maximaal genieten van het malse blad van gras dat zonlicht optimaal omzet in suikers en uitzonderlijk goed bestand is tegen kroonroest. De rassen in dit mengsel worden geselecteerd op basis van maximaal MELK (meer energie voor lacterende koeien) per kg ds en scoren maximaal op de Smaakindex. Hierdoor bent u verzekerd van een maximale grasopname en maximale melkproductie per kg drogestofopname.

Afbeelding: Weidende koeien

Topgrass Robuust, voor bedrijfszeker weiden

Topgrass Robuust is de beste keuze voor weidende koeien op grondsoorten met meer uitdagende omstandigheden. Met grassoorten die zorgen voor een dichte zode speelt uitdroging door de zon daardoor minder dan bij een open stand van het gras. Topgrass Robuust is daarmee ook een antwoord op langdurige periodes van droogte die steeds vaker voor komen. De rassen in dit mengsel worden geselecteerd op basis van maximale standvastigheid en maximale score op de Smaakindex. Hierdoor bent u, ook op uitdagende omstandigheden, verzekerd van een maximale grasopname en maximale melkproductie per kg drogestofopname.

Topgrass M€LK, voor een maximale voederwaarde bij maaien

Topgrass M€LK is het grasmengsel bij uitstek voor de maaipercelen van de meer extensieve bedrijven en gericht op de hoogste MELK-opbrengst per kg drogestof. Bij een ruwvoeroverschot wilt u immers maximaal melken uit elke kg drogestof die geproduceerd wordt. Specifiek voor langjarig maaien.

Afbeelding: Gras maaien

Topgrass €iwit Power, voor een maximale drogestof eiwitproductie bij maaien

Topgrass €iwit Power is hét mengsel voor veehouders bij wie een maximale eiwitopbrengst (WDE: werkelijk darmverteerbaar eiwit) per hectare op nummer 1 staat. Hierdoor kan de aankoop van voereiwit worden beperkt. Voor bedrijven met een hoge melkproductie per hectare kan dit grasmengsel een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling om meer eiwit van eigen land te halen. Door de unieke combinaties van Engels Raai ( diplo- en tetraploid) en speciaal voor dit mengsel geselecteerd “Powergrass”  realiseert €iwit Power een maximale drogestof en eiwitopbrengst, ook onder droge omstandigheden. Het mengsel is daarnaast uitstekend te combineren met klavers.  

TopGrass Hydro Power

Speciaal voor droogtegevoelige gronden heeft ForFarmers TopGrass Hydro Power geïntroduceerd. Een belangrijke component van dit mengsel is Powergrass, speciaal voor ForFarmers uitgeselecteerde Festuloliums. Powergrass is inmiddels dusdanig doorgeselecteerd dat de voederwaarde grotendeels behouden blijft, maar de productie aan drogestof en eiwit ruim boven de doorsneemengsels ligt. Het grote voordeel van Powergrass is dat het door de diepe wortels onder droge omstandigheden goed blijft door produceren. Door de diepe beworteling draagt TopGrass HydroPower meer bij aan de opbouw van organische stof in de bodem en daarmee ook aan het waterbufferend vermogen. Ook de nutriëntenopname is beter, waardoor er minder uitspoeling optreedt. Lees of bekijk meer over TopGrass Hydro Power:

Topgrass Doorzaai, voor maximaal resultaat bij doorzaaien

Uiteraard heeft het Topgrass assortiment ook een doeltreffend en hoogkwalitatief grasmengsel voor het doorzaaien van grasland. Gegarandeerde opkomst is de belangrijkste eigenschap van Topgrass Doorzaai, onder meer vanwege het aandeel snel kiemende soorten (tetra’s) en het aandeel rassen die hoog scoren op een vroege beginontwikkeling. Topgrass Doorzaai is samengesteld met de toprassen uit de rassenlijst.

Maken samen de juiste keuze

Meer weten over de juiste Topgrass of Primagras-keuze voor uw bedrijf? Neem dan contact op met uw melkvee- of teeltspecialist of met uw regionale ForFarmers dealer.