Waar ben je naar op zoek?

Voerproef ForFarmers: geen productieverschil met Shredlage mais

Persbericht Persbericht12-7-2017

Uit onderzoek van ForFarmers, Kamps de Wild en Dairy Academy Oenkerk blijkt dat Shredlage mais in een rantsoen met een gangbaar maisaandeel (5 kg ds/koe/dag) niet tot productieverhoging en verbetering van gezondheidskenmerken bij melkvee leidt. Wel daalt het ureumgehalte in de melk van 20 naar 19 mg per 100 gram.

Onderzoek op Dairy Academy Oenkerk
De eerste professionele voerproef met Shredlage mais in Nederland werd uitgevoerd op Dairy Academy Oenkerk, waar 82 koeien in de voerproef mee draaiden. De koeien werden ingedeeld in twee vergelijkbare groepen. Zij kregen hetzelfde rantsoen, alleen de manier waarop de mais in dit rantsoen was gehakseld verschilde. Het ruwvoerrantsoen bestond in deze proef uit 60% graskuil en 40% snijmais.  

Resultaten en conclusies
Aan het einde van de voerproef was tussen melkkoeien gevoerd met Shredlage mais en melkkoeien gevoerd met conventioneel gehakselde mais geen significant verschil te zien in melkgift, kg vet- en eiwitproductie, percentage vet en eiwit, pens-pH, herkauwtijd, mestscore en pensvulling. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de voerproef te zien.
 

 

7 mm Conventioneel

22 mm Shredlage

significantie

 

 

 

 

Melk (kg/d)

34,3

33,9

nee

Meetmelk (kg/d)

35,2

35,0

nee

Vet %

4,21

4,23

nee

Eiwit %

3,53

3,50

nee

Vet (g/d)

1418

1423

nee

Eiwit (g/d)

1202

1182

nee

Ureum

20

19

ja

Herkauwtijd (min/d)

531

521

nee

pH pens - gemiddeld

6,28

6,31

nee

Tijd pens pH <5,8 (min/d)

26

49

nee


Wel resulteerde het rantsoen met Shredlage gehakselde mais in een significant lager ureumgehalte in de melk van 1 mg per 100 gram melk (1 punt). Waarschijnlijk is dit een gevolg van de intensieve bewerking van de maiskorrels bij Shredlage. Hierdoor komt het zetmeel iets sneller beschikbaar, waardoor in de pens de balans tussen eiwit en koolhydraten (EKB) wordt verlaagd.

In de praktijk is verder gebleken dat met Shredlage, ondanks de grovere structuur, een zeer goede verdichting te bereiken is. Voorwaarde is wel dat er veel aandacht wordt besteed aan goed aanrijden en afdekken van de kuil.

Aanleiding voerproef
Aanleiding voor de voerproef was de toenemende belangstelling voor Shredlage mais hakselen, overgewaaid uit de Verenigde Staten. Shredlage gehakselde mais kenmerkt zich door een haksellengte van 2,6 tot 3,0 centimeter en een verpulverde korrel. Een Shredlage kneuzer wrijft de korrel en de stengeldelen kapot. Hierdoor ontstaat meer structuur in de maissilage en hoeft minder structuur te worden bijgevoerd. Bij onderzoeken in de VS met tot 70 procent mais in het rantsoen steeg de melkproductie met een kilo melk per dag. Ook in Duitsland werd een voerproef met Shredlage mais uitgevoerd, maar hier werd geen productiestijging gemeten. Wel kwamen er veelbelovende berichten terug over verbetering van de diergezondheid. Dat was voor ForFarmers, Kamps de Wild en Dairy Academy Oenkerk aanleiding om Shredlage mais ook onder Nederlandse omstandigheden te testen.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:

Robert Meijer, Marketing manager herkauwers

M: 0031 6 5123 0015

E: robert.meijer@ForFarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’, Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.273 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim €2,1 miljard.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99,
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu