Waar ben je naar op zoek?

Agroscoop 2016: grote stijging in melk- en levensproductie

Persbericht Persbericht9-3-2017

Verschillen ten opzichte van het landelijk gemiddelde worden groter

Uit de jaarcijfers van het monitoringsprogramma Agroscoop blijkt dat het productieniveau van de melkkoeien van klanten van ForFarmers in het eerste volledig quotumvrije jaar aanzienlijk is gestegen. Ook de meetmelkproductie en levensproductie bij afvoer zijn sterk toegenomen. De verschillen in de resultaten van  ForFarmers-klanten ten opzichte van de landelijk gemiddelden zijn verder toegenomen.

Bij ForFarmers-klanten is het rollend jaargemiddelde het afgelopen jaar gemiddeld toegenomen met 356 kg per lactatie. Het eiwitgehalte is met gemiddeld 3,58% op peil gebleven, terwijl het vetgehalte met 0,02% is toegenomen naar gemiddeld 4,43%. De meetmelkproductie is hierdoor met bijna 400 kg per koe per jaar gestegen.

Verschillen worden groter: +220 kg meetmelk per koe per jaar
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde* (bron: CRV) scoren klanten van ForFarmers aanzienlijk hoger in zowel de melkproductie als gehalten in de melk. Het verschil in melkproductie per koe per jaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde is toegenomen naar +144 kg melk. In combinatie met hogere gehalten (vetpercentage +0,05% en eiwitpercentage+0,03%) resulteert dit in een hogere meetmelkproductie van bijna 220 kg per koe per jaar. ForFarmers verklaart dit enerzijds doordat meer veehouders samen met hun ForFarmers-adviseur doelgericht werken met een plan van aanpak (Melk€fficiënt). Anderzijds signaleert het bedrijf een stijging in de inzet van productiestimulerende voeders (Maxima-reeks) en pensbestendige vetten (MilkPower) in het rantsoen.

Toename levensproductie bij ForFarmers: +550 euro meer melkopbrengst per koe
Ook de levensproductie van afgevoerde koeien is afgelopen jaar met +472 kg sterk gestegen. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde (bron: CRV) ligt de levensproductie van afgevoerde koeien bij klanten van ForFarmers gemiddeld bijna 1.580 kg hoger. Bij een langjarig gemiddelde melkprijs van € 0,35 betekent dit een extra melkopbrengst van € 550,- per koe.

*) Landelijk gemiddeldes CRV (inclusief ForFarmers-klanten) september 2015 t/m augustus 2016.
 

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Robert Meijer, marketing manager melkvee, T: +31 6 51 23 00 15; E: robert.meijer@forfarmers.eu 

Loes ten Brummelhuis, communicatiespecialist herkauwers, T: +31 (0)6 22 41 62 47;

E: loes.tenbrummelhuis@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers Nederland B.V. is een dochteronderneming van ForFarmers (Lochem, Nederland), een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij.
ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In 2015 had ForFarmers 2.370 medewerkers en bedroeg de omzet ruim € 2,2 miljard. 

ForFarmers Nederland, Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.nl