Waar ben je naar op zoek?

Familie Gijmink wint de Agroscoopbokaal Melkvee 2022

Persbericht Persbericht11-5-2022
Afbeelding: Familie Gijmink

Familie Gijmink uit het Drentse Nieuwlande wint de Agroscoopbokaal Melkvee 2022. Harold, Sandra en zonen Thom en Finn wisten met ongeveer 140 melkkoeien de grootste stijging in kilogrammen vet en eiwit van 2021 te realiseren: maar liefst 55,5 kilogram. Het vetgehalte steeg met +0,13 en het eiwitgehalte steeg met +0,10.

Bewust sturen op hoge gehaltes

“We sturen bewust op hoge vet- en eiwitgehalten”, vertelt Harold. “Dat is een strategische keuze, want het levert onder de streep meer melkgeld op en heeft geen consequenties voor de fosfaatklasse-indeling. Al merk je dat als het goed loopt, ook de liters omhoog gaan.” Het sturen op hoge gehalten komt terug in de hele bedrijfsvoering. Op het gebied van ruwvoer wordt er gestuurd op een goede kwaliteit met een hoge DVE. Op het gebied van fokkerij zijn hoge gehalten de belangrijkste selectiecriteria en in de zomer worden er extra maatregelen genomen om een gehaltendip te voorkomen.

Focus op hoge (vers)gras benutting

Familie Gijmink levert melk aan het ‘Beter voor’-concept van A-ware. Hierdoor bestaat het rantsoen van de koeien voor 80% uit graskuil. Een maximale benutting van (vers) gras is dan ook een van de speerpunten van de melkveehouders. Voordat het maaiseizoen begint, ligt er een duidelijk maai- en bemestingsplan klaar. ”We sturen op een smakelijke, wat zwaardere eerste snede, zodat we deze het hele jaar rond kunnen voeren’, vertelt Harold. “Daarna maaien we bewust iedere vier weken voor kwalitatief goed kuilgras.” Omdat het rantsoen uit meerdere graskuilen bestaat, is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in extra opslagcapaciteit. Zo kan er een voersnelheid van minimaal twee meter per week worden gehaald. De voederwaarde blijft goed bewaard en de koeien krijgen een smakelijk rantsoen voorgeschoteld wat voor een hoge voeropname zorgt.

Monitoren van koegedrag

“Sinds twee jaar wordt het gedrag van de koeien gemonitord met behulp van oorsensoren”, vertelt Sandra. “De extra inzichten hebben ons veel gebracht. We hebben meer grip gekregen op de vruchtbaarheid en op de voeropname van de droge koeien. Dit resulteert in minder gezondheidsproblemen en kortere dagen in lactatie. Dus meer melk en hogere gehalten bij de verse koeien.”

Niet wegzakken in de zomer

Ook in de zomermaanden wordt er goed rekening gehouden met de productiedoelen. “Om het jaarrond hoge gehalten te houden, moet je zorgen dat je in de zomer niet te veel wegzakt”, vertelt Harold. De koeien worden geweid volgens het ‘Nieuw Nederlands Weiden’-systeem. De koeien krijgen iedere dag een vers perceel. Dat zorgt voor een stabiel grasaanbod en een hoge opname van vers gras. Ook wordt er Fatboost aan het rantsoen toegevoegd, wat zorgt voor een hogere melkvetproductie uit vers gras.

Winnaars hebben een plan

Melkveespecialist Gerco Wolbink is al ruim tien jaar de adviseur van de Familie Gijmink. “Gerco houdt ons scherp”, vertelt Harold. “Hij helpt ons door goed te kijken naar het voersaldo. Zodat wat we erin stoppen, ook echt wat oplevert onder aan de streep.” De Agroscoopbokaalwinst van de Familie Gijmink komt voor Gerco niet helemaal onverwacht: “Familie Gijmink werkt volgens de filosofie ‘Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus’. Sandra en Harold hebben een duidelijk doel voor ogen en staan open voor kritiek. Ze durven zaken die minder goed gaan direct aan te pakken. Dat maakt ze de terechte winnaars van de Agroscoopbokaal!”

Achtergrond Agroscoopbokaal

Agroscoop is een digitaal monitoringsprogramma van ForFarmers, ForFarmers De Hoop en Reudink waarmee veehouders op ieder moment hun technische en financiële cijfers kunnen monitoren. Daarnaast is vergelijking van de eigen technische resultaten met die van collega-veehouders mogelijk. De specialisten van ForFarmers, ForFarmers De Hoop en Reudink hebben toegang tot deze data, zodat zij klanten effectief kunnen begeleiden. De Agroscoopbokaal 2022 kent acht winnaars in de volgende categorieën: biologisch (Reudink), melkvee, vleesvee, geiten, varkens, legpluimvee, vleespluimvee (ForFarmers De Hoop) en pluimvee vermeerdering (ForFarmers De Hoop). Per categorie worden de winnaars in de maand mei 2022 bekendgemaakt via de diverse mediakanalen van ForFarmers en Reudink. Op 31 mei a.s. vindt de uitreiking van de bokalen en de huldiging van de winnaars plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst.