Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers en Coöperatie Streekhout Achterhoek openen biomassacentrale

Persbericht Persbericht20-6-2019

Biomassacentrale ter verduurzaming van de productie in Lochem

Vandaag hebben directieleden van ForFarmers Nederland en Coöperatie Streekhout Achterhoek symbolisch de eerste stort houtsnippers geplaatst ten behoeve van de nieuwe biomassacentrale van de voeronderneming. De biomassacentrale is onlangs in gebruik genomen en voorziet in nagenoeg de volledige energiebehoefte voor stoomproductie van de fabriek in Lochem. De stoom is nodig om het merendeel van de voeders, die in de fabriek worden gemaakt, tot korrels te persen. Met de ingebruikname van de biomassacentrale bespaart ForFarmers jaarlijks zo’n 1,7 miljoen m³ aardgas. ForFarmers zet hiermee verdere stappen in het verduurzamen van haar productie.

Stijn Steendijk, directielid ForFarmers: “Door te werken met Coöperatie Streekhout Achterhoek, onze regionale partner die grotendeels bestaat uit boeren, kunnen we samen de kringloop verder sluiten. De Coöperatie voorziet ons van de benodigde houtsnippers, zo’n 8.000 ton biomassa per jaar. Dit is enkel houtafval dat vrijkomt bij bestaand landschapsbeheer in de Achterhoek. Denk aan onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen. Wij gebruiken die snippers om stoom te produceren, waarmee we het mengvoer voor de varkens maken met een stoompers. Wat ons betreft een mooi voorbeeld van regionale krachten bundelen ter versterking van de kringlooplandbouw.”

Afbeelding: 190620_opening biomassacentrale ForFarmers in Lochem
V.l.n.r.: Pieter Wolleswinkel, Stan Raben en Stijn Steendijk (ForFarmers) storten samen met Dick Looman (Coöperatie Streekhout Achterhoek) symbolisch de eerste lading houtsnippers ten behoeve van de biomassacentrale van ForFarmers in Lochem.