Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers lanceert met Terra+ een totaalaanpak voor meer melk uit ruwvoer

Persbericht Persbericht15-3-2017

Onder de naam Terra+ introduceert ForFarmers een totaalaanpak voor verhoging van de ruwvoeropbrengst en –kwaliteit op melkveebedrijven. Doel is om de melkproductie uit ruwvoer omhoog te stuwen, de kostprijs van individuele bedrijven te verlagen en de voerwinst te verhogen.

Een betere ruwvoerproductie is voor de meeste melkveehouders een uitgelezen kans om het bedrijfsrendement te verbeteren. In de praktijk bestaan er enorme verschillen tussen de best presterende en minst presterende bedrijven: we zien bijvoorbeeld een opbrengstverschil van meer dan 5.000 kg drogestof per hectare per jaar onder deelnemende bedrijven aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek. De best scorende bedrijven haalden een opbrengst van bijna 13.200 kVEM per hectare, de laagst scorende bedrijven zaten op 8.100 kVEM.

Verborgen rendement verzilveren
Met Terra+ introduceert ForFarmers een stappenplan waarmee melkveehouders samen met hun melkveespecialist of accountmanager op een praktische en doelgerichte manier elk onderdeel van de ruwvoerproductie kunnen optimaliseren: bodem, bemesting, gewassen en inkuilen Dit stappenplan start met het inzichtelijk maken van het verborgen rendement van een individueel bedrijf gerelateerd aan de ruwvoerproductie. Het onderstaande voorbeeld laat zien dat een verbetering van de ruwvoerproductie financieel al snel interessant is.

Afbeelding: persbericht terra
Resultaat verbetering van de ruwvoeropbrengst en –kwaliteit voor een bedrijf met 100 melkkoeien, 8.500 kg melk/koe en 50 ha

Op basis van het verborgen rendement worden doelen gesteld om de ruwvoerproductie en –kwaliteit te verbeteren. Met de Terra+ Ruwvoerscan worden vervolgens de verbeterpunten per onderdeel (bodem, bemesting, gewas en inkuilen) in kaart gebracht, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld en de uitvoering van start kan gaan.

Terra+ teelt & bemesting
Een belangrijk onderdeel van Terra+ is het nieuwe en innovatieve bemestings- en teeltadvies-programma Terra+ teelt & bemesting. Met dit programma kan de melkveespecialist de veehouder voorzien van het meest optimale landbouwkundig bemestingsadvies binnen de ruimte van de mestwetgeving. Dat wil zeggen: afgestemd op de behoefte van de bodem en de gewassen en met optimale benutting van drijfmest. Met het teeltadvies van Terra+ kan de veehouder een uitgekiende rassenkeuze maken voor gras en mais op perceelsniveau, op basis van geografische ligging, grondsoort en gebruiksdoel.

Melkvee- en ruwvoerspecialisten
In het gehele traject van doelen stellen, het uitvoeren van een plan van aanpak en het monitoren van de resultaten, werkt de melkveehouder nauw samen met zijn melkveespecialist of accountmanager van ForFarmers. Daarnaast kan de melkveehouder een beroep doen op één van de experts uit het team van ruwvoerspecialisten dat ForFarmers afgelopen najaar heeft geformeerd.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Robert Meijer, marketing manager melkvee, T: +31 6 51 23 00 15;
E: robert.meijer@forfarmers.eu

Peter van den Oever, senior communicatiespecialist, T: +31 (0)6 23 69 77 85;
E: peter.vandenoever@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers Nederland B.V. is een dochteronderneming van ForFarmers (Lochem, Nederland), een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.273 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim € 2,1 miljard.

ForFarmers Nederland B.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.nl, www.forfarmers.nl