Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers maakt herziene Strategie 2025 bekend

Persbericht Persbericht17-11-2022

Om beter in te kunnen spelen op snel veranderende marktomstandigheden heeft ForFarmers de uitgangspunten van de strategie voor 2025 opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in vijf aangescherpte strategische principes met de nadruk op een nog meer lokale marktaanpak, differentiatie en op duurzaamheid gerichte innovatie van voerconcepten. ForFarmers streeft naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (op het niveau van het onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT)) van ten minste 10% in 2025.

Ga naar onze Group website voor meer informatie