Waar ben je naar op zoek?

Vitaliteitscore ForFarmers geeft grip op gezondheid en groei kalveren

Persbericht Persbericht28-2-2017

Uit onderzoek* van ForFarmers blijkt dat 72% van de melkveehouders de groei en ontwikkeling van hun kalveren één van de belangrijkste verbeterpunten vindt. ForFarmers introduceert nu de Vitaliteitscore: een graadmeter met aanpak om de weerstand van kalveren in beeld te brengen en de vitaliteit te verbeteren. Melkveehouders leggen hiermee de basis voor gezondere kalveren en een hogere levensproductie van de koeien en daarmee voor een beter rendement op het bedrijf.

Vitale, goed ontwikkelde kalveren zijn essentieel voor een sterke veestapel met hoge melkproductie. De veranderende wetgeving dwingt veehouders om het aantal stuks jongvee te reduceren en dus de kwaliteit ervan te verbeteren. De jongvee-opfok krijgt op veel bedrijven steeds meer aandacht  “Een goede zaak”, aldus Alien van der Hem, marketing manager jongvee bij ForFarmers, “aangezien een goede weerstand en jeugdgroei van de kalveren in de melkperiode zich later uitbetaalt in melkkoeien met een langere levensduur en een hogere levensproductie. Dit komt door de aanleg van meer uierweefsel, de opbouw van een beter afweersysteem en de stimulans voor betere ruw- en krachtvoeropname. Met de Vitaliteitscore krijgt de melkveehouder een hulpmiddel in handen om gericht te werken aan sterke kalveren die zich goed ontwikkelen. En dit begint al bij het droogstand- en biestmanagement.”

Samenwerking met Gezondheidsdienst en dierenarts
Van der Hem legt uit hoe het werkt: “De Vitaliteitscore brengt op basis van bloedmonsters de weerstand van de kalveren in kaart. De dierenarts neemt de bloedmonsters en de Gezondheidsdienst voor Dieren analyseert deze. Vervolgens ontvangt de boer een rapport met de Vitaliteitscore. Dierenarts, melkveehouder en jongveespecialist interpreteren samen de uitslag en maken een plan van aanpak met focus op droogstand- en biestmanagement, omdat daar de basis voor vitale kalveren ligt.”

Vitale kalveren, sterke melkkoeien, beter rendement
Het voordeel van deze aanpak vertaalt zich op meerdere manieren. “Vitale, gezonde kalveren groeien en ontwikkelen beter, waardoor ze eerder op inseminatiegewicht zijn en als melkkoe een hogere levensproductie realiseren”, verklaart Van der Hem. Met de Vitaliteitscore werken melkveehouders aan een beter rendement: per saldo heeft de veehouder minder jongvee nodig en een lager vervangingspercentage. Zo levert een verlaging van de afkalfleeftijd met twee maanden de melkveehouder per koe € 105 meer voerwinst op en 3% meer melk/kg fosfaat**. De voerwinst én de melkproductie per kilogram fosfaat stijgen dus. Dit laatste is belangrijk om de fosfaatproductieruimte na invoering van fosfaatrechten maximaal te benutten.

Ontwikkelingen markt en maatschappij
De focus op vitalere kalveren sluit aan op de veranderende marktomstandigheden en de maatschappelijke discussie. Zowel vanuit de zuivel- als de vleeskalversector is er behoefte aan sterke, goed ontwikkelde kalveren en verlaging van het percentage kalversterfte. Met de Vitaliteitscore beoogt ForFarmers bij te dragen aan een duurzame melkveehouderij. Kijk voor meer info op www.forfarmers.nl/vitaliteitscore

*Klantbehoefte-onderzoek februari 2017.
** Bron Melk€fficiënt, berekend op basis van een bedrijf met 100 melkkoeien.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Alien van der Hem, marketing manager jongvee, T: + 31 6 13 58 92 77; E: alien.vanderhem@forfarmers.eu

Desirée van Steenveldt, communicatiespecialist, T: +31 6 86 83 09 94; E: desiree.vansteenveldt@forfarmers.eu

 

Bedrijfsprofiel
ForFarmers Nederland B.V. is een dochteronderneming van ForFarmers (Lochem, Nederland), een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij.
ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.273 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim € 2,1 miljard.

ForFarmers Nederland B.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.nl, www.forfarmers.nl