Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers trekt zich terug als lid van AgriNL

Persbericht Persbericht13-10-2021

Dinsdag 12 oktober is een advertentie van AgriNL geplaatst waarin het nieuw te vormen kabinet wordt opgeroepen te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak in plaats van generieke maatregelen. Dat heeft ForFarmers gesteund omdat we het belangrijk vinden dat er duidelijkheid en toekomstperspectief komt voor alle betrokken partijen in onze sector en met name voor onze klanten.

Boerenbelangenbehartigers hebben heftig en stevig op deze advertentie en het onderliggende actieplan gereageerd. Hun visie is dat zij zelf deze discussie moeten voeren, niet de bedrijven die de advertentie hebben geplaatst.

ForFarmers gelooft in een gezamenlijke aanpak, niet in verdeeldheid. Daar zijn noch de boeren noch de bedrijven mee geholpen. Daarom hebben we de keuze gemaakt ons toe te spitsen op de vraagstukken die te maken hebben met de productie van diervoeders. De discussie over het toekomstperspectief voor de agrarische sector laten we over aan de boeren en hun organisaties. Gevolg is ook dat we ons terugtrekken als lid van AgriNL.

ForFarmers blijft in gesprek met anderen om te bekijken welke bijdrage wij als mengvoerbedrijf kunnen leveren aan de verdere verduurzaming van de agrarische sector en de toekomst van onze klanten. Uiteraard blijven we activiteiten ondersteunen die zich richten op het vergroten van het draagvlak voor de wijze waarop we in Nederland voedsel produceren. Wij geloven er sterk in dat we samen sterker staan en willen bijdragen aan duurzame oplossingen voor onze sector. Waar mogelijk zullen we deze discussie dus samen doen met andere partijen in de sector. We zijn onderdeel van de oplossing en die mindset moeten we met zijn allen hebben, omdat we geloven in For the Future of Farming.