Waar ben je naar op zoek?

Fosfaatcalculator ForFarmers geeft inzicht in fosfaatrechten

Persbericht Persbericht25-9-2017

De Nederlandse melkveehouderij krijgt naar verwachting vanaf 1 januari 2018 te maken met fosfaatrechten. Om te berekenen hoeveel rechten een bedrijf krijgt toegewezen introduceert ForFarmers de Fosfaatcalculator. Hiermee krijgt de melkveehouder snel inzichtelijk of hij voldoende rechten heeft voor zijn verwachte melkproductie en dieraantallen in 2018.

Het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee is een aanvulling op de al bestaande onderdelen, zoals de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, de mestverwerkingsplicht en verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij. Het stelsel betreft uitsluitend bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102). Vanaf het moment dat het stelsel van fosfaatrechten in werking treedt, mag een melkveehouder niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat hij heeft. Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: één recht is één kilogram fosfaat.

Tijdig anticiperen
Het is voor melkveehouders handig om tijdig inzicht te hebben in het aantal fosfaatrechten dat zij naar verwachting krijgen toegewezen. Met de Fosfaatcalculator rekenen zij dit voor hun bedrijf nu alvast uit. In combinatie met de verwachte melkproductie en dieraantallen in 2018 krijgen de melkveehouders inzichtelijk of zij voldoende rechten hebben. Dan zijn zij goed voorbereid en kunnen zij tijdig anticiperen.

Berekenen fosfaatrechten
Voor de vaststelling van de fosfaatrechten per bedrijf worden de volgende gegevens gebruikt:

  • aantal stuks melkvee en jongvee op 2 juli 2015
  • melkproductie in 2015
  • gemiddeld aantal stuks melkvee en jongvee in 2015
  • fosfaatplaatsingsruimte

Melkveebedrijven die recht hebben op fosfaatrechten, hebben in augustus 2016 een brief van RVO ontvangen met voorgaande informatie. Tot en met 31 mei 2017 hadden ze de mogelijkheid om hun gegevens te wijzigen.

Meer info Fosfaatcalculator
Met de Fosfaatcalculator rekenen melkveehouders nu alvast uit hoeveel rechten zij krijgen. Onze melkveespecialisten, accountmanagers en dealers kunnen hierbij ondersteunen. De Fosfaatcalculator is rechtstreeks te downloaden vanaf de website van ForFarmers.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Robert Meijer, marketing manager melkvee, T: +31 6 51 23 00 15; E: robert.meijer@forfarmers.eu

Desirée van Steenveldt, communicatiespecialist, T: +31 6 86 83 09 94; E: desiree.vansteenveldt@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers Nederland B.V. is een dochteronderneming van ForFarmers (Lochem, Nederland), een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij.
ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.273 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim € 2,1 miljard.

ForFarmers Nederland B.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.nl, www.forfarmers.nl