Waar ben je naar op zoek?

Greenferm realiseert mestverwerkingsfabriek met steun uit de agrarische sector

Persbericht Persbericht4-9-2019

Greenferm B.V. kan met dank aan gezamenlijke financiering uit de agrarische sector een mestverwerkingsfabriek - voor rundvee-, varkens-, en kalverendrijfmest - met een capaciteit van 350.000 ton bouwen op de Ecofactorij in Apeldoorn. Door aanvullende financiering van het Mestinvesteringsfonds - waar ForFarmers in deelneemt - en Coöperatie FromFarmers, wordt dit omvangrijke project in hoogwaardige mestverwaarding dit najaar gerealiseerd.

Marc Stals, fondsmanager van het Mestinvesteringsfonds, is enthousiast over het project: “Met de bouw van deze mestverwerkingsfabriek wordt in Midden-Nederland extra mestverwerkingscapaciteit gerealiseerd. Met het eindproduct dat hier wordt geproduceerd worden de afzetmarkten goed bediend en zijn we weer een stap vooruit in het verwerken en verwaarden van mest.”

Afbeelding: Greenferm

Mestverwerkingsproces van Greenferm

Het mestverwerkingsproces omvat de verwerking van varkens-, rundvee- en kalverendrijfmest in een dunne en dikke fractie middels zeefbandscheiding. De dikke fractie en (spui)slib uit de vijzel- en zeefbandpers worden bio-thermisch gedroogd tot een drogestofpercentage van circa 55%. De dunne fractie gaat naar een membraambioreactor, een biologische zuivering die veelal bij rioolzuiveringsinstallaties wordt gebruikt. In de bioreactor vinden verschillende processen plaats, waaronder nitrificatie en denitrificatie en waarmee stikstof wordt omgezet naar vrij stikstofgas dat in de lucht wordt opgenomen. Een deel van de stikstof en fosfaat wordt in de bioreactor vastgelegd in actief slib. Het zuiveren van het afvalwater vindt plaats via membraampakketten waar de beluchte dunne fractie doorheen wordt geleid. Zo ontstaat een eindproduct dat bestaat uit loosbare dunne fractie (restfractie waar alle zouten nog in aanwezig zijn) en gehygiëniseerde, gecomposteerde dikke fractie.

De gekozen technieken hebben zich allemaal bewezen, wat een voordeel is van deze installatie. Inmiddels is de bouw in Apeldoorn gestart en is ruim 80% van de aan te voeren mest reeds gecontracteerd. Daarmee is er nog (beperkte) ruimte om in te tekenen voor deze mestverwerkingsfabriek.

Mestinvesteringsfonds zet zich in om mestverwerking te versnellen

Het Mestinvesteringsfonds is een initiatief van 25 mengvoerbedrijven - waaronder ForFarmers - en ondersteunt concrete investeringsplannen met als doel de mestverwerking in Nederland te versnellen. Door het verstrekken van achtergestelde geldleningen is het voor investeerders en initiatiefnemers eenvoudiger om vreemd vermogen aan te trekken voor hun project. Greenferm is het dertiende project van het fonds en hiermee wordt 4,8 miljoen kilo extra fosfaat verwerkingscapaciteit gerealiseerd.