Waar ben je naar op zoek?

Grootschalige praktijkproef ForFarmers met alternatieve eiwitrijke gewassen

Persbericht Persbericht2-6-2017
Afbeelding: Zomerveldbonen
Praktijkproef zomerveldbonen

In Nederland is de laatste jaren veel aandacht voor het zoeken naar alternatieven om soja te vervangen en de mogelijkheden voor de teelt van soja in Nederland. Er zijn echter nauwelijks vergelijkbare onderzoeken op praktijkschaal gehouden. Reden voor ForFarmers om een groot praktijkveld aan te leggen waar de teelt van soja en alternatieve eiwitgewassen op praktijkschaal worden getoetst.

Eind 2016 heeft ForFarmers op een akkerbouwbedrijf in het oosten van het land een proef aangelegd waarbij grote oppervlaktes (ongeveer 2 hectare per gewas) van verschillende eiwitgewassen zijn gezaaid om de productie van verschillende sojarassen en alternatieve eiwitgewassen te onderzoeken.

Het gaat om de volgende teelten:

  • Najaarsinzaai: Winterveldbonen, wintererwten en wintertarwe (referentiegewas).
  • Voorjaarsinzaai: Zomerveldbonen, zomererwten, lupinen (meerdere rassen), sojabonen (meerdere rassen) en zomergerst (referentiegewas).                              

De reden om genoemde gewassen op grote oppervlaktes te telen is dat op die manier een reële inschatting van de te realiseren opbrengsten gemaakt kan worden. Ook eventuele problemen met onkruiden of ziekten komen eerder in beeld op hectareniveau dan bij vierkante meter teelt op kleine proefveldjes. Bovendien wordt per gewas enkele tonnen te oogsten eindproduct verwacht waardoor bewaringseffecten en verschillende bewerkingen (bijv. malen/ontsluiten) kunnen worden getoetst.

Inzicht in opbrengst en veevoedkundige eigenschappen
Naast de teelt-technische aspecten wordt er ook belangrijke informatie verzameld over de voederwaarde(eiwit)kwaliteit en geschiktheid van de gewassen voor de verschillende diervoeders (voor herkauwers, varkens en pluimvee). Hierbij wordt onder andere het tanninegehalte (tannine kan de vertering van het voer beïnvloeden) onder de loep genomen. In de loop van oktober 2017 worden de eerste opbrengstcijfers verwacht. De resultaten van de analyse van de veevoedkundige eigenschappen zullen in het voorjaar van 2018 beschikbaar komen.

ForFarmers wil toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen. Door op zoek te gaan naar alternatieven voor de sojateelt en/of de regionale teelt van soja levert ForFarmers een bijdrage aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie.

Foto gemaakt 19-04-2017 op proefveld ForFarmers voor alternatieve eiwitrijke teelten
ForFarmers proefveld voor alternatieve eiwitrijke teelten