Waar ben je naar op zoek?

Melkveehouders met transitievoer van ForFarmers boeken extra voerwinst

Persbericht Persbericht26-9-2018

Melkveebedrijven die droogstands- en/of opstartvoer van ForFarmers inzetten tijdens de transitieperiode van hun melkkoeien behalen een aanzienlijk hogere melkproductie dan bedrijven die dat niet doen. Dit levert een extra voerwinst op van € 155,- tot €215,- per koe per jaar. Ook de levensproductie van de koeien is op deze bedrijven hoger, zo blijkt uit de resultaten van Agroscoop, het monitorings- en bedrijfsvergelijkingsprogramma van ForFarmers.

Tijdens de droogstand herstellen de melkkoeien van de voorgaande lactatie en bereiden zij zich voor op het afkalven en de start van de nieuwe lactatie. Aandacht voor deze hele periode, de transitieperiode, wordt steeds belangrijker. Onderzoek wijst uit dat 80% van de mogelijke problemen tijdens de lactatie ontstaat in de transitieperiode. Er is voor de meeste bedrijven dus nog veel te winnen, zowel in diergezondheid, rendement als werkgemak na het afkalven en opstarten. Daar komt bij dat de meeste bedrijven als gevolg van de fosfaatwetgeving minder jongvee aanhouden. Dit maakt het belang van een lange levensduur van de koeien en van gezonde en vitale kalveren des te groter.
“De transitiekoeien zijn het hart van je bedrijf. Wanneer je in de transitieperiode steken laat vallen, blijft dat je de hele lactatie achtervolgen. Melkveehouders onderkennen dit. Zo blijkt uit klantbehoefte-onderzoek van ForFarmers dat 60% van de melkveehouders wil investeren in een betere opstart van de melkkoeien na het afkalven. De sleutel daarvoor ligt in de transitieperiode”, aldus Robert Meijer, marketingmanager Melkvee bij ForFarmers.

Praktische adviezen, specifieke voerproducten

De TransLac-aanpak van ForFarmers bestaat uit praktische adviezen en specifieke voerproducten voor de laatste fase van de droogstand en de eerste weken van de opstart. De resultaten van Agroscoop tonen aan dat bedrijven die TransLac voeders inzetten tijdens de droogstand een extra voerwinst behalen van €155,- per koe per jaar. Bedrijven die hiernaast FreshCow voeders inzetten tijdens de opstart boeken een extra voerwinst van €215,- per koe per jaar. Bovendien ligt op deze bedrijven de levensproductie van de afgevoerde melkkoeien ruim 2.000 kg melk per koe hoger dan bedrijven die geen transitie- en/of opstartvoer inzetten.

Pens Stimulator+ nu ook in transitie- en opstartvoer

Met het oog op het grote belang van de transitieperiode heeft ForFarmers het complete assortiment TransLac-voeders voor de droogstandsfase verrijkt met Pens Stimulator+, een nieuw product dat eerder dit jaar al werd geïntroduceerd voor de melkgevende koeien. Pens Stimulator+  stimuleert de pens- en  darmgezondheid en zorgt daarmee voor gezondere koeien en een betere benutting van het ruwvoer. Pens Stimulator+ zit tevens in Fresh Cow Solide, een nieuwe voersoort in het assortiment Fresh Cow opstartvoeders van ForFarmers.

Samen met de rantsoenberekeningen van ForFarmers en de praktische adviezen rondom voeding en management, vormen TransLac- en FreshCow-voeders de basis voor een voorspelbare transitieperiode. Met als resultaat: afkalven zonder trammelant, een gezonde en probleemloze start van de nieuwe lactatie en vitale kalveren met een hoge weerstand.