Waar ben je naar op zoek?

Onderzoek bewijst: biestkwaliteit is te verbeteren met voer

Persbericht Persbericht28-5-2024

Onderzoek van ForFarmers heeft uitgewezen dat de samenstelling van zeugenvoer een wezenlijke en positieve invloed kan hebben op de concentratie aan antistoffen in de biest. Een hoger immuunglobulinen-gehalte verhoogt actief de weerstand van biggen. Dat is een belangrijke pijler in de preventie tegen ziektes en het helpt het gebruik van antibiotica nog verder te minimaliseren. De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels toegepast in de ForFarmers zeugenvoeraanpak.

“Dit is echt een cruciale stap vooruit voor de zeugenhouderij”, stellen Rosemarijn Gerritsen, innovatiedirecteur varkens, van ForFarmers en Bart van der Vleuten van Vleuten Voeders, onderdeel van ForFarmers. “Het biedt nieuwe mogelijkheden om te sturen op hoge gezondheid van zeugen in combinatie met het grootbrengen van een hoog aantal kwaliteitsbiggen.”

Aanleiding voor het onderzoek was de hoge biggenproductie van moderne zeugen en de vraag of de behoefte van de hoogproductieve moderne zeug veranderd is in de laatste fase van de dracht. Rosemarijn: “We vroegen ons af of we met voeding tegen het eind van de dracht nog extra kunnen sturen op ondersteuning van de zeug en op big- en biestkwaliteit.”

Onderzoeksopzet en resultaat

Het lijkt een simpele onderzoeksvraag, maar bij zeugen spelen veel factoren een rol. Om de vraag te kunnen beantwoorden, is uiteindelijk een omvangrijke proef uitgevoerd*). Hierin werden veel verschillende aspecten gemeten, waarvan een aantal in samenwerking met dierenartsenpraktijk Lintjeshof en laboratorium Merefelt Livestock Diagnostics. Immers, een hoge productie van zeugen gaat hand in hand met een goede gezondheid. Op een bedrijf met een hoge gezondheidsstatus en een goede productie zijn de zeugen eind dracht met verschillende voersamenstellingen via voerstations individueel gevoerd. Uit het onderzoek bleek dat zeugen op de standaard voertoepassing prima geboortegewichten en biestkwaliteit lieten zien. “Maar een van de proefgroepen zorgde voor een verrassing: daar was het gehalte aan immuunglobulinen in de biest structureel 20% hoger dan in de overige groepen!”, aldus Rosemarijn.

Gericht sturen op biestkwaliteit

Biggen worden geboren zonder antistoffen en zijn voor hun weerstand volledig afhankelijk van de biestvoorziening via de allereerste moedermelk. Bekend is dat de concentratie aan antistoffen in de biest na het werpen snel daalt. Daarom is het zo belangrijk dat biggen snel voldoende biest binnen krijgen. Een goed biestmanagement is cruciaal, maar heeft geen invloed op de biestkwaliteit. Rosemarijn: “Wat we nu ontdekt hebben, is dat we dus met onze zeugenvoeders kunnen sturen op het gehalte aan antistoffen in de biest en daarmee op een hogere biestkwaliteit.” 

Uitrol in de praktijk

De in dit onderzoek opgedane kennis past ForFarmers inmiddels toe in haar zeugenvoeraanpak en klanten profiteren dus vanaf nu van deze ontwikkeling. Varkenshouders die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met de specialisten van ForFarmers.  

*) Het onderzoek werd uitgevoerd bij een gezamenlijke klant van ForFarmers, DAP Lintjeshof en Merefelt Livestock Diagnostics. ForFarmers richtte zich daarbij op de voergerelateerde sturingselementen op big- en biestkwaliteit. Voor Lintjeshof was de relatie tussen biestkwaliteit en Swine Inflammation and Necrosis Syndrome (SINS) het onderzoeksthema.