Waar ben je naar op zoek?

Pens Stimulator+ geeft gezonde koeien en meer melk uit ruwvoer

Persbericht Persbericht19-7-2018

ForFarmers met Pens Stimulator+ voorloper op het gebied van darmgezondheid

ForFarmers introduceert de Pens Stimulator+, een nieuw product dat naast de pens- ook de darmgezondheid stimuleert en daarmee zorgt voor gezondere koeien die het ruwvoer beter benutten. Het zorgt tevens voor vermindering van het fenomeen lekkende darm bij melkkoeien. Hierdoor wordt meer melk uit ruwvoer en een hogere melkproductie gerealiseerd. Dit leidt tot een extra voerwinst van gemiddeld 45 euro per koe per jaar.

Pens Stimulator+ bevat gistcultuur, B vitamines en antioxidanten en heeft zich bewezen in uitgebreid eigen onderzoek, uitgevoerd door het Nutrition Innovation Centre (NIC) van ForFarmers, op vier Nederlandse praktijkbedrijven. Hieruit blijkt dat de inzet van de Pens Stimulator+ een stijging van 0,75 kg melk oplevert. Dit effect is gemeten bij koeien in verschillende lactatiestadia en verschillende rantsoensamenstellingen.

Meer melk uit ruwvoer met gezonde koeien
"De gezondheid van de koe staat voorop. Tegelijkertijd zien we dat veehouders meer ruwvoer van betere kwaliteit produceren, waardoor de rantsoenen scherper worden en er in veel situaties meer kans is op pens- én darmverzuring", vertelt Robert Meijer, marketing manager herkauwers bij ForFarmers. "Daarom hebben we een product ontwikkelt dat niet alleen op pensniveau, maar ook op darmniveau de gezondheid ondersteunt. Tevens bevat dit product vitaminen ter ondersteuning van de klauwgezondheid. Dit resulteert uiteindelijk in gezondere koeien en een betere benutting van het ruwvoer."

Pens Stimulator+ geeft gezonde koeien en meer melk uit ruwvoer

Antwoord op Lekkende darm syndroom met Pens Stimulator+

Recent internationaal onderzoek laat zien dat bij koeien met name onder stresssituaties, bijvoorbeeld bij hittestress, in de transitieperiode of wanneer koeien langere tijd onvoldoende voeraanbod hebben gehad, gemakkelijk een "lekkende darm" kan ontstaan. De oorzaak van een lekkende darm is een combinatie van overmatige fermentatie van koolhydraten (bijv. als gevolg van pensverzuring of een niet goed uitgebalanceerd rantsoen) wat leidt tot darmverzuring, verstoring van de darmflora en productie van gifstoffen in de darm. Hierdoor raakt de darmwand beschadigd en staat "open", waardoor bacteriën en gifstoffen vanuit de darm rechtstreeks in de bloedbaan terecht kunnen komen en ontstekingsreacties veroorzaken (zie afbeelding onderaan dit bericht). Dit vermindert de opname van voedingsstoffen in de darm en kost het afweersysteem van de koe veel energie. Een lekkende darm heeft invloed op de gezondheid, ruwvoerbenutting en melkproductie van de melkkoeien.

Pens Stimulator+ bevat een gistcultuur dat het immuunsysteem stimuleert, ontstekingsreacties tegengaat en daarmee de kans op een 'lekkende darm' aanzienlijk vermindert. De antioxidanten in Pens Stimulatorremmen de schadelijke werking van bacteriën en gifstoffen, indien er al sprake is van een lekkende darm.

Pens Stimulator+: antwoord op lekkende darm syndroom

45 euro extra voerwinst per koe per jaar met Pens Stimulator+ 

Bij 0,75 kilo melk per koe per dag extra en een melkprijs van 35 cent, bedraagt de extra voerwinst 45 euro per koe per jaar. Voor een bedrijf van 100 koeien betekent dit dus 4.500 euro extra voerwinst per jaar.

Op Melkveebedrijf Dairy Academy Oenkerk wordt de Pens Stimulator+ sinds begin juni ingezet via het krachtvoer. Jurjen de Jong, bedrijfsleider: "Wat ons opvalt is dat met name de verse koeien beter doortrekken qua melkproductie en dit ook beter vasthouden. Ook zien we homogenere mest, dit duidt op een betere vertering van het ruwvoer. Verder zie ik de bezoeken op de robot iets toenemen wat ik toeschrijf aan vitalere en actievere koeien. Wij delen onze kennis over o.a. de Pens Stimulator+ met het kennisplatform van Dairy Academy Oenkerk en daarmee de aangesloten melkveehouders van Royal A-ware."

Toepassing en beschikbaarheid
De Pens Stimulator+ is geschikt voor alle type rantsoenen, niet genetisch gemodificeerd (non-GMO) en de gehele lactatie inzetbaar. Het product is per direct beschikbaar in zowel zakgoed als toevoeging in verschillende krachtvoersoorten. De Pens Stimulator+ maakt deel uit van de Feed2Milk-voedingsaanpak.

Henk de Vries en Jurjen de Jong (r.) van Dairy Academy Oenkerk over de Pens Stimulator+ van ForFarmers
Henk de Vries en Jurjen de Jong (r.) van Dairy Academy Oenkerk over de Pens Stimulator+ van ForFarmers