Waar ben je naar op zoek?

Varkens-klanten van ForFarmers scoren: door met data te sturen op heldere doelen

Persbericht Persbericht20-6-2024

Meer gespeende biggen per zeug per jaar, minder voer per big van 25 kg en een efficiënte voerbenutting bij vleesvarkens; is de conclusie uit de analyse van de resultaten in het managementsysteem Agroscoop van 2023. Ook de resultaten van het eerste kwartaal van 2024 zijn veelbelovend. “Hét bewijs dat de aanpak en voeders van ForFarmers aansluiten bij de behoefte van de varkenssector in Nederland”, aldus technisch specialisten Robbert Jacobs, Peter Zanders en Corné van de Ven van ForFarmers.  

De resultaten sluiten aan bij de missie For the Future of Farming, waarbij rendement en een robuust verdienmodel op het erf centraal staan. Jaarlijks stelt ForFarmers haar doelen bij op basis van data-analyse. 

Stijging aantal gespeende biggen per zeug per jaar

Bij het bekijken van de resultaten bij zeugen valt op dat klanten van ForFarmers gemiddeld 1 big per zeug per jaar meer spenen dan de benchmark. “Hieraan ligt ten grondslag dat ForFarmers al een aantal jaren focust op een ideale geltenopfok en het grootbrengen van de extra geboren biggen bij de eigen zeug”, aldus Robbert Jacobs, technisch specialist zeugen bij ForFarmers. Er wordt gericht aandacht gegeven aan de kwaliteit van de geboren biggen, een goede opstart van de melkproductie en een goed vervolg van de melkproductie. “Op dit moment worden bij 50% van de tomen bij onze klanten 14 of meer biggen gespeend.” Uiteraard tellen die extra biggen uiteindelijk door in een beter economisch resultaat.

Minder kg voer per big van 25 kg

De vergelijking van de resultaten bij biggen laat vooral een daling van kg voer per big van 25 kg zien, namelijk 2,4 kg minder voer dan de benchmark. Peter Zanders, technisch specialist biggen bij ForFarmers, legt uit: “Het één staat niet los van het ander. Meer en uniforme biggen over de streep krijgen is het resultaat van een combinatie van onze zeugen- en biggenaanpak. Daarbij wordt per bedrijf de behoefte bepaald.” De juiste voertoepassing is de basis voor het lagere voerverbruik. “Die voertoepassing past bij de hedendaagse big en wordt continu up-to-date gehouden. Een goede grondstofkwaliteit en juiste verwerking per grondstof is natuurlijk ook van groot belang.” Bijkomend voordeel is dat klanten van ForFarmers door het lagere voerverbruik een lagere stikstofaanvoer hebben en lagere voerkosten per big. 

Vleesvarkens gaan efficiënter met voer om

Opvallend bij de analyse van de resultaten van vleesvarkens-klanten van ForFarmers is dat de varkens een hogere groei hebben ten opzichte van een jaar eerder. De 25% best presterende vleesvarkens-bedrijven noteren gemiddeld een gecorrigeerde groei van 991 gram per dier per dag (25-117 kg). Dat de varkens steeds efficiënter omgaan met het voer blijkt uit de gemiddelde gecorrigeerde voederconversie op deze bedrijven van 2,33 (25-117 kg). “Onze specialisten focussen op maximale benutting van de jeugdgroei. Er wordt kritisch gekeken naar de voersamenstelling van onze voeders en de grondstofkwaliteit, wat zorgt voor een betere vertering”, aldus Corné van de Ven, technisch specialist vleesvarkens bij ForFarmers.

Doorkijk 2024 veelbelovend

In het eerste kwartaal van 2024 laten de cijfers een positieve trend zien. Bij de zeugen zet de stijging in het aantal gespeende biggen per zeug per jaar onverminderd door met een blijvend verschil van 1 big. “Zowel bij zeugen als biggen zien we daarnaast een mooie dalende trend in het percentage uitval. Dat is een resultaat van het continu kritisch kijken naar de gezondheid en het welzijn van de dieren. De combinatie van onze specialisten, onze producten en onze aanpak zorgt voor resultaat op het boerenerf”, onderstrepen de technisch specialisten tot slot.  

Neem contact op met onze specialist

Neem contact op met onze specialist of accountmanager voor meer informatie.