Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Subsidie voor Jonge landbouwers in oktober weer open

Jonge landbouwers kunnen vanaf 1 oktober subsidie aanvragen voor investeringen in grond, gebouwen, machines, verplaatsbare installaties en overige landbouwinvesteringen. De subsidie is voor agrarisch ondernemers die jonger zijn dan 40 jaar en die minder dan 3 jaar geleden een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. De subsidiabele kosten zijn minimaal 20.000 euro en maximaal 80.000 euro. De maximale subsidie is 25% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen van subsidie kan van 1 tot en met 26 oktober via 'Mijn dossier'. Ondernemers die tijdens de openstellingsperiode 40 worden, moeten de aanvraag voor hun verjaardag versturen. In geval de bedrijfsoverdracht nog niet is afgerond dan kunnen ondernemers de aanvraag pas versturen op het moment dat de notariële akte getekend is. Gaat het om een pachtcontract, dan moet dit eerst goedgekeurd zijn voordat subsidie aangevraagd kan worden. De subsidie moet worden aangevraagd op het persoonlijke relatienummer als natuurlijk persoon of als eenmanszaak. Er mag per persoon één aanvraag worden ingediend.


Bron: Ministerie EL&I