Waar ben je naar op zoek?

Leg€fficient voor een hogere voerwinst en meer werkplezier

Leg€fficiënt is een applicatie die de legpluimveehouder ondersteunt bij het maken van keuzes in de bedrijfsvoering en het stellen en behalen van zijn doelen. In een oogopslag laat Leg€fficient zien wat het financiële effect is van verschillende beslissingen op de voerwinst.

Leg€fficient is samen met legpluimveehouders ontwikkeld om hen van een nog beter advies te voorzien. ForFarmers streeft naar een optimaal rendement voor haar pluimveehouders.

Afbeelding: LegEfficient beeld bij persbericht

Dé slimme aanpak voor voer en legpluimvee

 • Leg€fficient werkt simpel en snel
  - Een efficiënte en duidelijke manier om doelen en verwachtingen scherp te krijgen
  - In één oogopslag inzicht in het effect van de gestelde doelen door middel van een doorberekening naar het verwachte technische en financiële resultaat
 • Leg€fficient geeft rust en duidelijkheid
  - Een goed onderbouwd plan van aanpak, gericht op de specifieke bedrijfssituatie
  - Een voortdurende analyse van de voortgang en eventuele bijsturing
  - Een eindevaluatie op de behaalde doelen
 • Leg€fficient voor een hogere voerwinst en meer werkplezier
  - Verbetering van de efficiëntie op het bedrijf

Bedrijfsbegeleiding

Leg€fficient is een wijze van bedrijfsbegeleiding waarmee de legpluimveehouder wordt voorzien van maatwerkadvies. Vooraf worden de doelen gesteld en ingevoerd, zoals bijv. het aantal eieren per hen en de lengte van de legperiode. Tussentijds wordt samen met de voeradviseur bekeken of er aanpassingen nodig zijn om het koppel leghennen op koers te houden. Achteraf vindt de eindevaluatie plaats.

Inzicht en werkgemak

Met Leg€fficient heeft de legpluimveehouder in één oogopslag inzichtelijk wat de gevolgen zijn van maatregelen op de te verwachten voerwinst. Hierdoor verhogen we de bedrijfsefficiëntie. Met als positief gevolg werkgemak en rust bij de veehouder.

Leg€fficient stelt de voeradviseur in staat om, samen met de veehouder, te werken naar het gewenste einddoel. Het is hierdoor specifiek voor elke bedrijfssituatie.

Meer weten?

Neem contact op met uw specialist of accountmanager (eventueel via de button rechts) of met onze Klantenservice Pluimvee via: pluimvee@forfarmers.eu of T: 088 024 8050.