Waar ben je naar op zoek?

Split Feeding: voeren naar behoefte voor rendementsverbetering

Split Feeding is gebaseerd op de cyclus rondom de vorming van het ei. De nutriënten in het voer zijn afgestemd op de behoeften van de hen in de verschillende fasen van die cyclus. Daardoor worden nutriënten beter benut. Dit levert u een hogere voerefficiëntie op en u optimaliseert de ei(schaal)kwaliteit waardoor u langer en meer sorteerbare eieren heeft. Zo voert u naar behoefte voor een beter rendement.

Afbeelding: Split Feeding 720x290

Er worden twee verschillende voersoorten gevoerd:

  • Ochtendvoer gericht op de vorming van de ei-inhoud; rijker in energie, eiwit, fosfor en armer in calcium; beslaat 40% van het rantsoen. In de eerste uren van de ochtend produceert een hen het eiwit en de schaalvliezen om de dooier. Ze heeft dan een hogere behoefte aan energie en eiwit.
  • Middagvoer gericht op de vorming van de eischaal; rijker in calcium en armer in energie, eiwit, fosfor; beslaat 60% van het rantsoen. Na de eerste uren 's ochtends vindt de vorming van de eischaal plaats. De hen heeft dan juist extra behoefte aan calcium.

De juiste nutriënten op het juiste moment

Met Split Feeding krijgt de hen precies de juiste nutriënten op het juiste moment. Ze hoeft daardoor geen onnodige overschotten aan nutriënten te verwerken of - bij een tekort aan voedingsstoffen - lichaamsreserves te mobiliseren. U behoudt zo gezonde, efficiënt producerende hennen. 

De voordelen van Split Feeding voor u als pluimveehouder zijn:

  • lagere voerkosten door betere benutting van nutriënten
  • meer verkoopbare eieren door een verbeterde schaalkwaliteit
  • en een verbetering van de duurzaamheid door minder uitstoot van nutriënten en mineralen

Meer weten?

Lees ook het artikel uit Nieuwe Oogst over legpluimveehouder Robert van der Bolt, die sinds enkele rondes volgens het Split Feeding concept voert.