Waar ben je naar op zoek?

3 cent hogere voerwinst per vleeskuiken

17-7-2017
Pre-start voor vleeskuikens

Het gebruik van Forza Pré-start leidt tot een hogere groei en een verbeterde voederconversie van ruim 3 punten. Dat blijkt uit meerdere proeven en resultaten uit de praktijk. “Jonge kuikens krijgen door dit speciale voer precies wat ze nodig hebben,” zegt Rinze Exterkate, marketingmanager vleespluimvee ForFarmers. “Dat zien ondernemers terug in een betere opstart, betere technische cijfers en een 3 cent hogere voerwinst per afgeleverd kuiken.”

Het doel van meest recente proef ( afgerond in mei) was de Pré-start te testen bij verschillende aminozuurniveaus in de groei en eindfase. In de proef is het effect van een vlak in vergelijking met een afnemende aminozuurniveau over de fasen getest met of zonder gebruik van een Forza Pré-start. Daarvoor werden vleeskuikens van het ras Ross 308 ingezet. Uit de proef blijkt dat voeren met een pre-starter leidt tot een hogere eindgewicht (+ 42 gram) en een 3 punten betere voederconversie. Een voerschema met een vlak aminozuurniveau leidt in vergelijking tot een afnemende aminozurenniveau tot een andere groeicurve. Gezien de uitkomsten van de proef is het advies van ForFarmers om altijd te starten met een Pré-start. Een vervolgonderzoek is gaande om te onderzoeken wat de optimale energieniveaus in het voer voor de huidige Ross 308 moet zijn. Eind 2017 verwacht ForFarmers de uitkomsten van deze proef.

Specifieke ingrediënten
De Forza Pré-Start heeft specifieke ingrediënten die passen bij de eerste 100 levensuren van een vleeskuiken. Want juist dan blijkt de voedingsbehoefte anders dan in de vijf weken die daarop volgen. “De groei van de veren is de eerste dagen beperkt, mede daarom is bijvoorbeeld de behoefte aan eiwit en aminozuren anders”, vertelt Exterkate. “Dit voer houdt daar rekening mee. Ook bevat het een specifieke lactose. Dit stimuleert de groei van goede melkzuurvormende bacteriën in het maagdarmkanaal. Zo bevat Forza Pré-Start de eigenschappen van een prebioticum.”

 

Technische resultaten (0-36 dagen)

 

Eindgewicht d 36 (g)

Groei (g/d)

Voeropname (g/d)

Bruto voeder-conversie

Voederconversie

1500

Geen Prestart

2363

65,6

99,8

1,520

1,175

Pre-Start

2405

66,8

100,5

1,505

1,143