Waar ben je naar op zoek?

Als het aan de hen lag, koos ze Splitfeeding

Wist u dat... Wist u dat...16-10-2018

Als je leghennen de vrije keuze geeft, pikken ze ’s morgens vooral de energie- en eiwitrijke voerbestanddelen op en hebben ze ’s middags een voorkeur voor kalk. En dat is precies het principe waarop Split Feeding is gebaseerd. Dit voerconcept speelt in op de natuurlijke behoeften van de hen.

Afbeelding: 16_cartoon_Split-feeding_def

Stofwisseling en eivorming

Maar waar komt die wisselende voorkeur van de leghen vandaan? Dat heeft alles te maken met de stofwisseling van de hen. Die stofwisseling verandert in de loop van de dag onder invloed van de eivorming. De cyclus van de eiproductie duurt ca. 24 uur en begint doorgaans ‘s morgens met de ovulatie, die ongeveer 30 minuten na het leggen plaatsvindt. In de daaropvolgende 3,5 tot 4 uur verplaatst de rijpe dooiercel zich door de eileider en wordt hij omhuld met eiwit. Voor dit proces heeft de hen vooral eiwitten en aminozuren nodig. Krijgt ze hier te weinig van binnen, dan zie je dat terug in een geringere massa en een kleiner formaat ei. In deze fase heeft de hen ook behoefte aan energie en fosfor. Nadat in de eierschaalklier het schaalmembraan is geproduceerd, begint de vorming van de eierschaal. Dit is een proces dat ongeveer 20 uur duurt en waarbij de hen vooral behoefte heeft aan calcium.

Ochtend- en middagvoer

Bij Split Feeding worden dagelijks twee soorten voer ingezet, afgestemd op de fase in de eiproductiecyclus: een energie- en eiwitrijk ‘ochtendvoer’ met voldoende fosfor, gericht op de vorming van het ei(wit), en een calciumrijk ‘middagvoer’ met verlaagde gehaltes aan energie, eiwitten, aminozuren en fosfor, voor een optimale schaalvorming.

De inzet van twee soorten voer, afgestemd op de wisselende behoefte aan voedingsstoffen van de hen, zorgt voor een beter rendement van het voer. Er ontstaan minder overschotten of tekorten in de voedingsstoffenvoorziening en er wordt bespaard op de voerkosten.

Hogere eisen aan de techniek

Split Feeding stelt wel hogere eisen aan de techniek en het management op het legpluimveebedrijf. Er zijn twee voersilo’s nodig, een nauwkeurig doseersysteem met weegschaal en een automatische overschakeling van het ene voer naar het andere.

Het ochtend- en middagvoer wordt in een 40-60-verhouding ingezet, aangepast aan het voergedrag van leghennen. De juiste verhouding is medebepalend voor het resultaat. Het is daarom essentieel dat zowel het voersysteem als de voerketting en de voerbakken leeg zijn op het tijdstip dat wordt overgeschakeld op ander voer. Zeker in de beginfase, als een bedrijf net is overgestapt op Split Feeding, vraagt dit extra aandacht.

Praktijkervaringen

Zowel in Nederland als in Duitsland past een groeiend aantal legpluimveehouders dit voerconcept toe. Zij ervaren een verbetering in de kwaliteit van de eierschaal bij zowel oudere als jonge koppels en gemiddeld kunnen deze bedrijven twee weken langer eieren van sorteerbare kwaliteit leveren. Daarnaast hebben zij, naast een verbeterd voerrendement en lagere voerkosten, ook profijt van een vermindering van de kosten voor mestafvoer.